Thứ hai, 28/09/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Công văn: V/v triệu tập dự Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện 3 Nghị quyết và Hội nghị giao ban Cụm thi đua số 5
14:59 - 10/09/2019
      HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                      *                                        Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2019
           Số 881 - CV/HNDTW
V/v triệu tập dự Hội nghị học tập, quán triệt
      triển khai thực hiện 3 Nghị quyết và 

      Hội nghị giao ban Cụm thi đua số 5

                 
Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, thành phố Cụm thi đua số 5:
Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Cần Thơ,
   Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau.
 
Thực hiện Kế hoạch số 98 - KH/HNDTW, ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóaVII) và Quyết định số 348-QĐ/HNDTW, ngày 5/4/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc thành lập Cụm thi đua số 5 và Ban chỉ đạo Cụm thi đua về công tác Hội và phong trào nông dân, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện 3 Nghị quyết về xây dựng Hội và tổ chức Hội nghị giao ban Cụm thi đua số 5 năm 2019. Cụ thể như sau:

I. Hội nghị giao ban Cụm thi đua số 5

* Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’, ngày 23 tháng 9 năm 2019.

* Địa điểm:  Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh Sóc Trăng.
(Số 4 Đường Trần Phú, Phường 2,  Thành phố Sóc Trăng)

* Thành phần:
- Trung ương Hội:
+ Đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Cụm thi đua số 5.
+ Đồng chí Phạm Minh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, chuyên trách công tác phía Nam. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Kinh tế Trung ương Hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cụm thi đua số 5. Lãnh đạo Ban Kinh tế, Ban Xã hội dân số và gia đình, Văn phòng Trung ương Hội.
+ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trong cụm thi đua số 5: Các đồng chí Thường trực, ủy viên Ban Thường vụ công tác tại cơ quan chuyên trách; Trưởng ban, đơn vị thuộc Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.

* Nội dung:
- Đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân 8 tháng đầu năm 2019, trọng tâm công tác 4 tháng cuối năm của các đơn vị trong cụm thi đua số 5.
- Thảo luận các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân; đề xuất các hoạt động chung của cụm thi đua số 5 trong 4 tháng cuối năm 2019 và năm 2020.
- Tổ chức chia tay 3 đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang, Bến Tre, Trà Vinh đã được phân công, nhận nhiệm vụ mới.

II. Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết.

* Thời gian: Ngày 24/9 – 25/9/2019.

* Địa điểm:  Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh Sóc Trăng.

* Thành phần:
+ Đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Cụm thi đua số 5.
+ Đồng chí Phạm Minh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, chuyên trách công tác phía Nam. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Kinh tế Trung ương Hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cụm thi đua số 5. Lãnh đạo Ban Kinh tế, Ban Xã hội dân số và gia đình, Văn phòng Trung ương Hội.
+ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trong cụm thi đua số 5: Các đồng chí Thường trực, ủy viên Ban Thường vụ công tác tại cơ quan chuyên trách, Trưởng ban, đơn vị thuộc Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.

* Nội dung, chương trình:

- Ngày 24/9/2019:
+Từ 8h00-8h10: Khai mạc Hội nghị.
+ Từ 8h15-11h00: Truyền đạt, quán triệt và triển khai thực hiện: Nghị quyết về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
+ Từ 13h30-16h00: Truyền đạt, quán triệt và triển khai thực hiện: Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp.
+ Từ 16h-17h00: Thảo luận và bế mạc Hội nghị.

- Ngày 25/9/2019: Từ 8h – 11h30: Thăm quan thực tế mô hình tại tỉnh Sóc Trăng.

III. Công tác xã hội: Tại các Hội nghị giao ban Cụm thi đua số 5 được tổ chức luân phiên tại các tỉnh, thành phố, các đơn vị trong Cụm sẽ đóng góp kinh phí để tổ chức đi thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nông dân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại đơn vị đăng cai (Dự kiến tại tỉnh Sóc Trăng sẽ tặng 20-30 xuất quà, mỗi xuất từ 500.000 - 1.000.000đ).

* Thời gian: Sáng 25/9/2019.

* Địa điểm, đối tượng thăm, tặng quà: Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng đề xuất, bố trí, sắp xếp.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Trung ương Hội

- Giao Ban Kinh tế chủ trì tham mưu phối hợp với các Ban, đơn vị Trung ương Hội và Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng chuẩn bị các điều kiện tổ chức các hoạt động theo chương trình, kế hoạch đặt ra.

- Văn phòng Trung ương Hội: Chuẩn bị kinh phí, in ấn tài liệu và các điều kiện phục vụ Hội nghị học tập, quán triệt 3 Nghị quyết; Hội nghị giao ban Cụm thi đua số 5, quà chia tay 3 đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân 3 tỉnh.

2. Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng:

- Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện tổ chức các hoạt động của Trung ương Hội và Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tại Sóc Trăng.

- Chủ động phối hợp với Ban Kinh tế và Văn phòng Trung ương Hội chuẩn bị các điều kiện tổ chức các hoạt động.

- Chủ trì đón tiếp và sắp xếp chỗ ăn, nghỉ cho đại biểu Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trong Cụm.  

3. Hội Nông dân các tỉnh, thành phố:

- Chuẩn bị Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào nông dân 8 tháng đầu năm 2019, trọng tâm công tác 4 tháng cuối năm (Mỗi đơn vị chuẩn bị một báo cáo đầy đủ và 1 báo cáo tóm tắt khoảng 3 trang để đóng tài liệu Hội nghị và báo cáo trực tiếp tại Hội nghị).

- Cử cán bộ tham gia hội nghị đầy đủ, đúng thành phần.

- Đóng góp kinh phí tham gia hoạt động xã hội tại tỉnh Sóc Trăng (mỗi đơn vị 2.000.000đ để tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nông dân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn).

4. Về kinh phí và chế độ hội nghị:
Thực hiện theo quy định tài chính hiện hành. Văn phòng Trung ương Hội sẽ phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng và Hội Nông dân các tỉnh, thành phố thống nhất và triển khai cụ thể.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện 3 Nghị quyết và tổ chức Hội nghị giao ban Cụm thi đua số 5. Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng và Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua, các Ban, đơn vị Trung ương Hội phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả. Chi tiết liên hệ với đồng chí Nguyễn Đức Ngọc - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Hội, ĐT: 0904150689; Lý Hoàng Minh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng, ĐT: 0949.810014.
       
Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Thường trực TW Hội (để b/c);
- Ban Kinh tế, Xã Hội DSGĐ,
  Văn phòng Trung ương Hội;
- Lưu VP, Ban Kinh tế TW Hội.

                                                                       
T/M BAN THƯỜNG VỤ
      PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
       Bùi Thị Thơm
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
55.100
55.600
Vàng nhẫn
52.800
53.400
Vàng nhẫn
52.800
53.500
Tỷ giá