Thứ năm, 29/10/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Công Văn: V/v hướng dẫn nông dân sản xuất đáp ứng yêu cầu xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc
16:53 - 03/06/2019
      HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                          *
           Số 565 - CV/HNDTW                     Hà Nội, ngày  31  tháng 5 năm 2019
      V/v hướng dẫn nông dân sản xuất 
đáp ứng yêu cầu xuất khẩu chính ngạch

       sang thị trường Trung Quốc
 
 
Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.
 
Từ nhiều năm nay, với tổng sản lượng từ 70% đến 80% thị phần, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, có tới 60-70% nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc thông qua con đường tiểu ngạch khiến giá trị nông sản xuất khẩu thấp và tiềm ẩn nhiều rủi ro, thiếu bền vững.


Từ ngày 01/5/2019, nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc qua đường chính ngạch được áp dụng nhiều quy định mới liên quan đến chất lượng nông sản, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, trong đó có 2 yêu cầu quan trọng là có mã số vùng trồng (chứng nhận vùng sản xuất) và mã số cơ sở đóng gói (do Cục bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp).


Đây là thách thức, nhưng đồng thời là cơ hội tốt không chỉ cho các doanh nghiệp mà còn cho chính người nông dân Việt Nam vì các hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu giữa 2 bên có tính pháp lý cao hơn, tránh rủi ro và thiệt thòi cho nông dân và doanh nghiệp phía Việt Nam; thị trường nông sản ổn định, bền vững hơn, có điều kiện để xây dựng kế hoạch sản xuất lâu dài, ổn định ở trong nước; nông dân thoát khỏi tình trạng bị thương lái chi phối thị trường, ép giá.


Để đáp ứng được các yêu cầu cao của thị trường Trung Quốc nói riêng cũng như  thị trường nông sản các nước khác mà nông sản Việt Nam có thể xuất khẩu, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:


1. Tăng cường chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giúp hội viên, nông dân nắm vững các quy định mới về tiêu chuẩn thị trường của Trung Quốc đối với nông sản nhập khẩu từ Việt Nam, xác định rõ đây không còn là thị trường dễ tính để chủ động trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.


2. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động, giáo dục hội viên nông dân thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp, khắc phục tình trạng canh tác nhỏ lẻ, manh mún; tham gia, liên kết, hợp tác sản xuất để mở rộng quy mô, thúc đẩy sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao sản lượng, chất lượng từng ngành hàng, sản phẩm, tăng sức cạnh tranh, nâng cao giá trị, thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân. Chú trọng xây dựng các chi hội nghề nhiệp, tổ hội nghề nghiệp, từng bước phát triển lên thành các hợp tác xã, tổ hợp tác.


3. Tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương, doanh nghiệp:
- Đẩy mạnh xây dựng các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết theo chuỗi giá trị, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.
- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn về quy trình, thủ tục đăng ký mã vùng sản xuất, mã cơ sở đóng gói nông sản theo quy định.
- Vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân sản xuất theo quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn VietGap, Global Gap, đảm bảo sản xuất an toàn, chất lượng. Định hướng sản xuất theo hướng hữu cơ, sử dụng chế phẩm sinh học để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.


4. Tăng cường các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn, tạo điều kiện để nông dân được học tập, trao đổi kinh nghiệm, tiếp thu chuyển giao khoa học công nghệ và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp nhằm tăng năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm.


Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội Nông dân các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện tốt các biện pháp nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện về Trung ương Hội (qua Ban Kinh tế).
 
Nơi nhận:       
- Như kính gửi;
- Ban Kinh tế, Ban Dân Vận, Ban Tuyên 
  giáo, Văn phòng Trung ương Đảng;
- Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;
- Bộ Công thương;
- Thường trực TW Hội;
- Các UV BCH Trung ương Hội;
- Hội Nông dân các tỉnh, thành phố;
- Các Ban, đơn vị Trung ương Hội;
- Lưu Ban Kinh tế, Văn phòng TW Hội.

                   
T/M BAN THƯỜNG VỤ
       PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
            (Đã ký)


 
        Bùi Thị Thơm
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
55.950
56.400
Vàng nhẫn
53.550
54.050
Vàng nhẫn
53.550
54.150
Tỷ giá