Thứ tư, 28/10/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Công văn: V/v tiếp tục chỉ đạo khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
17:51 - 12/04/2019
      HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG          Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                          *
         Số 383 - CV/HNDTW                  Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019
V/v tiếp tục chỉ đạo khống chế bệnh
           Dịch tả lợn Châu Phi 
 
Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố
 
 
Ngày 21/3/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 302/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống Dịch tả lợn Chậu Phi, trong đó Hội Nông dân Việt Nam là thành viên của Ban chỉ đạo. Căn cứ vào Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên, Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội Nông dân các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
  1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo theo tinh thần Công văn số 258 – CV/HNDTW, ngày 05/3/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc tuyên truyền khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
 
  1. Phát huy truyền thống tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất và đời sống, bằng các giải pháp huy động các nguồn lực sẵn có; vận động cán bộ, hội viên, nông dân, các tổ hợp tác, hợp tác xã, các trang trại, gia trại, các tổ chức kinh tế - xã hội…cùng chung sức, hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, các hộ nông dân gặp thiệt hại do dịch bệnh gây ra để kịp thời khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống, tổ chức lại sản xuất hợp lý, có hiệu quả.
 
 
  1. Thực hiện tốt công tác giám sát các cơ quan, tổ chức cá nhân trong tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Ban chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Kịp thời phát hiện những sai phạm để thông tin cho các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý.
 
  1. Đối với các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào, nhất là các tỉnh, thành phố có đường biên giới với Campuchia (hiện đang bùng phát dịch bệnh) cần tiếp tục tuyên truyền người dân không tham gia vào hoạt động buôn bán, vận chuyển lậu lợn, sản phẩm lợn qua biên giới; tiếp tục phối hợp triển khai tháng vệ sinh khử trùng, tiêu độc, nhất là các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn bằng vôi bột, hóa chất.
Phối hợp tổ chức hướng dẫn các hộ chăn nuôi lợn tăng cường các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, phun thuốc sát trùng từ các hộ chăn nuôi ra bên ngoài khu vực nguy cơ cao để tiêu diệt các loại mầm bệnh.
 
  1. Hội Nông dân các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh ở địa phương mình, tổng hợp báo cáo vào ngày 30 hàng tháng (trong thời gian đang diễn ra dịch bệnh). Đồng thời, kịp thời báo cáo các phát sinh, những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện bằng văn bản, email về Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (qua Ban Kinh tế và địa chỉ email: Bankinhtetwhnd@gmail.com). Trên cơ sở đó Trung ương Hội tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương kịp thời chỉ đạo giải quyết.
Nơi nhận:      
- Như kính gửi;
- Thường trực Trung ương Hội;
- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Văn phòng Chính phủ;
- BCĐQG phòng, chống Dịch tả LCP;
- Lưu Ban Kinh tế, Văn phòng TW Hội.

                   
T/M BAN THƯỜNG VỤ
      PHÓ CHỦ TỊCH
 

           (Đã ký)
 


       Bùi Thị Thơm
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
55.950
56.400
Vàng nhẫn
53.550
54.050
Vàng nhẫn
53.550
54.150
Tỷ giá