Thứ bảy, 05/12/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Công văn 4308 mời tham gia Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2018
14:19 - 09/08/2018
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
*
Số 4308 -CV/HNDTW
V/v mời tham gia Chương trình XTTMQG
Năm 2018
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày  30 tháng 07 năm 2018    
 

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp
 
     Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 4838/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2017, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lớp tập huấn kỹ năng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng.  Cụ thể như sau:
 1. Mục tiêu: Tập huấn ngắn hạn nhằm nâng cao kỹ năng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho các Hợp tác xã và các doanh nghiệp nông nghiệp ở nông thôn.
 2. Quy mô: Tối thiểu 15 đơn vị, dự kiến 40 học viên tham gia
 3. Thời gian: Từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 năm 2018
 4. Địa điểm: Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Lâm Đồng – Số 4 Trần Quang Diệu, phường 10, TP. Đà Lạt.
 5. Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành.
 6. Tiêu chí lựa chọn đơn vị tham gia: Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, các hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại
 7. Chi phí:
  • Hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp tham gia chương trình:
+ Đối với các đối tượng doanh nghiệp, Hợp tác xã, tổ chức xúc tiến thương mại tham gia khóa học được nhận hỗ trợ tài chính của Nhà nước trong khuôn khổ Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia sẽ được hỗ trợ tiền ăn 50.000đ/người/ngày;
 • Chi phí tham gia: miễn phí
 1. Các nghĩa vụ khi tham gia chương trình: Doanh nghiệp, Hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia lớp tập huấn có nghĩa vụ thực hiện đúng quy định về nội dung chương trình XTTM đã được Bộ Công Thương phê duyệt, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy quy định của Ban tổ chức lớp học
 2. Yêu cầu về Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình:
  • Đăng ký theo 01 mẫu đính kèm (có xác nhận của thủ trưởng đơn vị, ký tên, đóng dấu)
 3. Thời hạn đăng ký tham gia: 07 ngày làm việc. Kể từ ngày 9/8/2018
    Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về:
    Tên đơn vị: Hội Nông dân Việt Nam                 
Địa chỉ: Số 9 Phố Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
      Điện thoại: 043.9347627               Fax: 043.7686914
      Email:     phuong7306@gmail.com        Người liên hệ: Hồ Thị Kim Phượng   điện thoại: 043.7686914  T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 (đã ký)
  
Phạm Tiến Nam
 
 
LƯU Ý: Thư mời tham gia chương trình phải được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công Thương (www.vietrade.gov.vn)

(Kèm theo Công văn số 4308-CV/HNDTW ngày 30/7/2018)
ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐÀO TẠO/TẬP HUẤN
Bấm vào đây để download
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá