Thứ sáu, 20/07/2018 (GMT+7)
Giá nông sản
V/v triệu tập đại biểu dự Hội nghị nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ V
09:14 - 01/09/2017
      HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                          *
          Số 3269 - CV/ HNDTW                   Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2017
V/v triệu tập đại biểu dự Hội nghị nông dân
sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ V

 
Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố
 
      
Thực hiện Kế hoạch số 196-KH/HNDTW, ngày 14/2/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ V.
Căn cứ Công văn số 7992/VPCP-QHĐP ngày 01/8/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ V.
Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quyết định triệu tập đại biểu dự Hội nghị nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ V, giai đoạn 2012-2017.

- Thành phần:
+ Gồm 300 đại biểu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi (được phân bổ theo Công văn số 2536- CV/HNDTW, ngày 20/2/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội).
+ Mời đại diện Thường trực Hội Nông dân tỉnh, thành phố dự và làm trưởng đoàn.

- Thời gian: Hai ngày 18- 19/9/2017.
+ Từ 13h30 – 17h00 ngày 18/9/2017: Hội nghị nông dân khởi nghiệp.
+ Từ 8h00 ngày 19 tháng 9 năm 2017: Hội nghị nông dân SXKD giỏi.

-  Địa điểm: Cung Văn hóa Hữu nghị, số 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Yêu cầu các đồng chí báo cáo cấp ủy, đề nghị chính quyền cấp kinh phí để chi tiền tàu, xe đi lại của đoàn và tổ chức tốt cho đoàn đại biểu về dự Đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội lo ăn, nghỉ cho đại biểu là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Đại biểu hưởng lương thực hiện theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính.

Ban Tổ chức đón tiếp Đoàn đại biểu từ 8h00 ngày 18/9/2017 đến 17h ngày 19/9/2017 tại các địa điểm (Có danh sách gửi kèm Công văn).

Trang phục: Nam mặc theo lễ phục mùa hè, nữ mặc áo dài truyền thống, đại biểu là người dân tộc nào thì mặc trang phục của dân tộc đó.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi,
- Lưu.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
      PHÓ CHỦ TỊCH
 
             (Đã ký)

 
    Lương Quốc Đoàn

* Ghi chú: - Thông tin liên hệ Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết, Phó Chánh Văn phòng, ĐT 0915.188.555 và Đ/c Nguyễn Thị Thi, TP HC- Quản trị, ĐT 0914631516.


Xem danh sách: Đón tiếp Đại biểu các tỉnh, thành Hội dự Hội nghị nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc tại đây
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2016 (Phần 4)

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
36.610
36.790
Vàng nhẫn
34.900
35.300
Vàng nhẫn
34.900
35.400
Tỷ giá
EUR
26978.21
GBP
30153.07
USD
23090

Ý KIẾN THĂM DÒ

Bạn thấy giao diện mới thế nào?
Rất đẹp
Không đep lắm nhưng nội dung phong phú
Cũng bình thường thôi
Rất xấu
BIỂU QUYẾT