Thứ năm, 28/09/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Công văn: V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid–19
19:34 - 29/04/2021

     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                        *
       Số 2759 - CV/HNDTW                      Hà Nội, ngày  29  tháng 4  năm 2021
V/v tăng cường thực hiện phòng,
     chống dịch bệnh Covid–19


 

Kính gửi:    - Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố,

      - Các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội,     

 
Dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng ca mắc mới và tử vong vẫn tăng ở nhiều nước. Đặc biệt ở một số nước láng giềng có chung đường biên giới với nước ta, dịch bệnh đang bùng phát mạnh trên diện rộng. Trong nước nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại luôn thường trực. Thực hiện Điện của Thường trực Ban Bí thư ngày 27/4/2021 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Để tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện thành công mục tiêu kép, bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho cán bộ Hội, hội viên nông dân, nhất là trong những ngày lễ lớn sắp tới, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố và các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế. Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ Hội, hội viên nông dân ở địa phương về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” của Bộ Y tế, nhất là việc đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng.

2- Hạn chế tổ chức các lễ hội, các sự kiện tập trung đông người, các cuộc họp, hội nghị có đông người tham gia không cần thiết; trường hợp tổ chức phải xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bảo đảm an toàn, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn tay… theo đúng quy định.

3- Tăng cường cung cấp, chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 tới hội viên nông dân; kịp thời đấu tranh, phản bác các tổ chức, cá nhân đưa thông tin không chính xác về dịch bệnh, làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người nông dân.

4- Tăng cường rà soát, nắm thông tin trên địa bàn, tổ chức vận động, tuyên truyền, cung cấp thông tin và phổ biến quy định để cán bộ Hội, hội viên nông dân có người thân ở nước ngoài chủ động vận động người thân không nhập cảnh trái phép, chủ động thông báo kịp thời với cơ quan chức năng khi phát hiện những trường hợp người nhập cảnh trái phép tại nơi mình sinh sống.

5- Các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 274 -KH/CQTWHND ngày 01/12/2020 về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Thủ trưởng Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố, các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội nghiêm túc triển khai, thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Thường trực TW Hội;
- Như kính gửi;
- Cổng Thông tin Điện tử TW Hội;
- Lưu.

         T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
 
 
                   (Đã ký)
 
 
            Lương Quốc Đoàn

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá