Thứ tư, 07/06/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Công văn gửi các tỉnh, thành Hội về việc đề cử Nông dân tiêu biểu tham gia bình chọn danh hiệu: “Nông dân Việt nam xuất sắc năm 2014”
11:18 - 27/08/2014

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số 664 - CV/HNDTW

    V/v: đề cử Nông dân tiêu biểu tham gia bình chọn danh hiệu: “Nông dân Việt nam xuất sắc năm 2014”

 

Hà Nội, ngày 20  tháng 7  năm 2014

 

 Kính gửi:   - Hội Nông dân các tỉnh, thành phố

                              - Các cơ quan,  tổ chức nghiên cứu, báo chí

                                            - Các nhà khoa học, nghiên cứu; phóng viên, nhà báo

Căn cứ Thông báo số 656 – TB/HNDTW  ngày  18 tháng 7 năm 2013 của Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc phê duyệt tổ chức chương trình Bình chọn và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2013” và giao cho Báo Nông thôn Ngày nay là đơn vị chủ trì thực hiện hằng năm. Chương trình Bình chọn Danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” sẽ được tiến hành thường niên và Lễ trao tặng được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Hội Nông dân Việt Nam (14/10) hằng năm.

Trung ương Hội nông dân Việt Nam yêu cầu Hội Nông dân các tỉnh, thành phố lựa chọn giới thiệu, đề cử các nông dân tiêu biểu tham gia chương trình Bình chọn & trao tặng Danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014”. (Mỗi tỉnh, thành đề cử không quá 03 người).

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kính mời các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, báo chí; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu; các phóng viên, nhà báo tham gia đề cử các nông dân tiêu biểu trên cả nước để xét tặng Danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014” (Mỗi tổ chức, cá nhân đề cử không quá 03 nông dân).

Công văn đề cử và hồ sơ đề nghị xét tặng gửi về Ban Tổ chức trước ngày 30/8/2014 theo địa chỉ: Báo Nông Thôn Ngày Nay, số 13 đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội. Điện thoại: 043.8489820, email: banthukychuongtrinh@gmail.com.

Quy chế và hồ sơ tham dự xét chọn Danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014” đính kèm công văn này hoặc có thể tải về từ địa chỉ: hoinongdan.org.vn; Danviet.vn; Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Phạm Lệ Bình, ĐT: 0913058729; đ/c Ngô Phong – 0903 474346 – 043 7282661.

          Trân trọng!                                   

 

Nơi nhận :

- Như kính gửi ;

- Thường trực TW Hội ;

- Báo NTNN ;

- Lưu VT.

                                               T/M BAN THƯỜNG VỤ

                                     PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

                                   (Đã ký)

 

 

 

                                      Nguyễn Duy Lượng

Nguồn: TTXVN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá