Chủ nhật, 01/10/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM Tuần thứ 23 (từ ngày 05/6 đến ngày 09/6 /2023)
09:05 - 07/06/2023
HỘI NÔNG DÂN VN
BAN CHẤP HÀNH TW
*
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________
 
Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2023
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
Tuần thứ 23 (từ ngày 05/6 đến ngày 09/6 /2023)
-------------
Họ và tên Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Địa điểm Ghi chú
Thứ hai (05/6/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Từ ngày 22/5 – 10/6/2023.   Tp. Hà Nội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
07h00’ Dự Lễ phát động Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6/2023. - Tập thể Trung tâm Môi trường Nông thôn
- Đ/c Nguyễn Văn Sơn, CV Phòng TH, TT, LT.
Tp. Hà Nội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
14h00’ Dự họp Chi bộ Ban Tuyên giáo Tập thể Chi bộ Ban Tuyên giáo Phòng số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xin nghỉ phép.      
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Thứ ba (06/6/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Từ ngày 22/5 – 10/6/2023.   Tp. Hà Nội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
14h00’ Họp bàn về việc thành lập Liên chi Hội Nhà báo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. - Đ/c Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo
- Ban biên tập và Lãnh đạo Chi hội Nhà báo của Báo Nông thôn ngày nay và Tạp chí Nông thôn mới.
Trụ sở Báo Nông thôn ngày nay  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
8h30’ Làm việc với Ban Xã hội. - Tập thể Ban Xã hội. Phòng số 4 tầng, Trụ sở cơ quan TW Hội
 
 
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Cả ngày Làm việc tại cơ quan.   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Thứ tư (07/6/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Từ ngày 22/5 – 10/6/2023.   Tp. Hà Nội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
09h00’ Làm việc với Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện Đại hội VIII. - Đ/c Nguyễn Tiến Cường, Quyền trưởng Ban Kinh tế
- Đ/c Phạm Văn Đức, Phó Trưởng ban Xã hội
- Đ/c Trần Công Đoàn, Phó Chánh Văn phòng.
- Đ/c Mai Văn Tưởng, TP Tổng hợp, TT, LT
- Đ/c Nguyễn Văn Lâm, CVC Phòng TH,TT, LT
- Đ/c Đinh Thị Thu Trang, Thư ký Tổ.
Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch này thay cho giấy mời
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
14h00’ Đi chúc mừng Báo Nông thôn ngày nay Kỷ niệm 13 năm thành lập Báo điện tử Dân Việt (08/6/2010-08/6/2023). - Đại diện Lãnh đạo các Ban, đơn vị: Ban Tuyên giáo, Văn phòng Trung ương Hội.
- Đ/c Thường trực Đảng ủy cơ quan.
Trụ sở Báo Nông thôn ngày nay  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch 14h00’ Dự bàn giao Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh. -  Đ/c Nguyễn Hồng Hải, Chánh Văn phòng
- Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo, P.Trưởng phòng TH, TT, LT.
 
Tỉnh Bạc Liêu
 
Thứ năm (08/6/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Từ ngày 22/5 – 10/6/2023.   Tp. Hà Nội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
14h00’ Làm việc với Trường Trung cấp Nông dân Việt Nam về Đề án tự chủ tài chính và Đề án quản lý khai thác tài sản công. - Tập thể Lãnh đạo Trường Trung cấp Nông dân.
 
Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch 8h00’ Làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về tổ chức Festival lúa gạo lần thứ VI. -  Đ/c Nguyễn Hồng Hải, Chánh Văn phòng
- Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo, P.Trưởng phòng TH, TT, LT.
- Đ/c Lê Thị Vân Anh, NV Văn phòng Phát triển bền vững.
Tỉnh Hậu Giang  
10h00’ Dự bàn giao Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh.
Thứ sáu (09/6/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Từ ngày 22/5 – 10/6/2023.   Tp. Hà Nội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
8h30’ Họp Tiểu ban bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội. - Thành phần dự theo Quyết định số 5923-QĐ/HNDTW ngày 23/9/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN.
- Thành viên Tổ biên tập.
Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
8h30’ Họp Hội đồng Chung khảo Bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2023.   Phòng họp tầng 9, Tòa nhà Báo Nông thôn ngày nay  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch 8h00’ Dự Hội nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đối thoại với nông dân. -  Đ/c Nguyễn Hồng Hải, Chánh Văn phòng
- Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo, P.Trưởng phòng TH, TT, LT.
- Đ/c Lê Thị Vân Anh, NV Văn phòng Phát triển bền vững.
Tỉnh Trà Vinh  
14h00’ Làm việc với Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang. -  Đ/c Nguyễn Hồng Hải, Chánh Văn phòng
- Đ/c Nguyễn Tiến Cường, Quyền trưởng Ban Kinh tế
- Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức, Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, nông thôn.
- Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo, P.Trưởng phòng TH, TT, LT.
Tỉnh Kiên Giang  
Thứ bảy (10/6/2023)
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
8h30’ Dự lễ phát động Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 – 2030”   Tp. Hà Nội  
Chủ nhật (11/6/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
8h00’ Dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc.   Tp. Hà Nội  
 
      - Căn cứ lịch công tác, Văn phòng Trung ương Hội, các Ban, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện thực hiện. Nếu có thay đổi, các ban, đơn vị chủ trì đề xuất nội dung chịu trách nhiệm thông báo tới các ban, đơn vị, thành phần liên quan biết để thực hiện.
      
 

 

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá