Chủ nhật, 01/10/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM Tuần thứ 21 (từ ngày 22/5 đến ngày 26/5/2023)
10:55 - 24/05/2023
HỘI NÔNG DÂN VN
BAN CHẤP HÀNH TW
*
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________
 
Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2023
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
Tuần thứ 21 (từ ngày 22/5 đến ngày 26/5/2023)
-------------
Họ và tên Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Địa điểm Ghi chú
Thứ hai (22/5/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Từ ngày 22/5 – 10/6/2023.   Tp. Hà Nội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
14h00’ Làm việc với Hội Nông dân dân Tp. Hà Nội, Ủy ban ND huyện Hoài Đức về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới. - Ban Giám đốc Trung tâm Môi trường Nông thôn. Tp. Hà Nội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch 8h30’ Làm việc với Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, nông thôn. - Tập thể Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, nông thôn. Phòng số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
14h00’ Dự họp Chi bộ Ban Kinh tế. - Tập thể chi bộ Ban Kinh tế
Thứ ba (23/5/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
8h00’ Dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Từ ngày 22/5 – 10/6/2023.   Tp. Hà Nội  
14h00’ Tiếp Đoàn Nghị sỹ  Hạ viện Cộng hòa Séc do Ngài Jan Batosek – Phó Chủ tịch Hạ viện Séc dẫn đầu. - Đ/c Phạm Tiến Nam, P. Chủ tịch Thường trực.
- Các đồng chí Trưởng các ban, đơn vị: Ban Tổ chức, Ban Kinh tế, Văn phòng TW Hội.
- Tập thể Ban Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế
- Phóng viên: Báo Nông thôn Ngày nay, Tạp chí Nông thôn mới, Cổng TTĐT TW Hội.
Lưu ý: Các đ/c đự: Nam mặc Complet thắt Cavat, Nữ mặc Áo dài.
Hội trường tầng 5, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch này thay cho giấy mời
16h00’ Chủ trì Họp hội ý Thường trực Trung ương Hội. - Đ/c Phạm Tiến Nam, P.Chủ tịch Thường trực.
- Đ/c Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch.
Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch
này thay cho giấy mời
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
8h30’ Họp Ban Chỉ đạo các chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 thuộc TW Hội. - Đ/c Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch.
-  Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch.
-  Đ/c Vũ Quốc Huy, Trưởng ban Xã hội.
- Đ/c, Nguyễn Xuân Thắng Trưởng ban Dân tộc, TG, QP, AN.
- Đ/c Nguyễn Tiến Cường, Quyền Trưởng ban Kinh tế.
- Đ/c Nguyễn Hồng Hải, Chánh Văn phòng.
- Đ/c Lê Thị Việt Hà, Phó Chánh Văn phòng.
- Đ/c Lê Hồng Chuyên, TP Kế hoạch, TC và XDCB.
Phòng số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch
này thay cho giấy mời
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
8h30’ Dự họp Chi bộ Ban Tuyên giáo. Tập thể chi bộ Ban Tuyên giáo. Phòng số 3 tầng 5, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Thứ tư (24/5/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Từ ngày 22/5 – 10/6/2023.   Tp. Hà Nội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Học tập, nghiên cứu tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.   Tp. Hà Nội  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Thứ năm (25/5/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
8h00’ Họp thường trực Trung ương Hội cho ý kiến về các nội dung:
1. Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện năm 2024 – 2025.
2. Điều chỉnh danh mục, địa điểm, cơ cấu kinh phí thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023.
3. Nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2023.
4. Một số nội dung khác.
- Đ/c Phạm Tiến Nam, P.Chủ tịch Thường trực.
- Đ/c Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo
-  Đ/c Vũ Quốc Huy, Trưởng ban Xã hội.
- Đ/c, Nguyễn Xuân Thắng Trưởng ban Dân tộc, TG, QP, AN.
- Đ/c Nguyễn Tiến Cường, Quyền Trưởng ban Kinh tế.
- Đ/c Nguyễn Hồng Hải, Chánh Văn phòng.
- Đ/c Lê Thị Việt Hà, Phó Chánh Văn phòng.
- Đ/c Lê Hồng Chuyên, TP Kế hoạch, TC và XDCB.
- Ban Biên tập Báo Nông thôn NN.
Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch này thấy cho giấy mời
13h30’ Dự Đại hội Công đoàn cơ quan. - Đ/c Phạm Tiến Nam, P.Chủ tịch Thường trực.
- Đ/c Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch.
Hội trường tầng 2, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Thứ sáu (26/5/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Dự họp Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Từ ngày 22/5 – 10/6/2023.   Tp. Hà Nội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
14h00’ Làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chương trình phối hợp giữa hai ngành trong thời gian tới - Đ/c Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo.
- Đ/c Chuyên viên Ban Tuyên giáo.
Tp. Hà Nội  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
8h30’ Làm việc với Ban Xã hội Tập thể Ban Xã hội Phòng số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch 8h00’ Dự Đại hội Hội Nông dân huyện Tiểu Cần - Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo, P.Trưởng phòng TH, TT, LT. Tỉnh Trà Vinh  
 
      - Căn cứ lịch công tác, Văn phòng Trung ương Hội, các Ban, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện thực hiện. Nếu có thay đổi, các ban, đơn vị chủ trì đề xuất nội dung chịu trách nhiệm thông báo tới các ban, đơn vị, thành phần liên quan biết để thực hiện.
 

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá