Chủ nhật, 01/10/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM Tuần thứ 20 (từ ngày 15/5 đến ngày 19/5/2023)
16:35 - 16/05/2023
HỘI NÔNG DÂN VN
BAN CHẤP HÀNH TW
*
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________
 
Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2023
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
Tuần thứ 20 (từ ngày 15/5 đến ngày 19/5/2023)

Họ và tên Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Địa điểm Ghi chú
Thứ hai (15/5/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Dự Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ VII. Từ ngày 15/5 – 17/5/2023.   Tp. Hà Nội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch  
8h00’
 
Làm việc với Thường trực tỉnh ủy Tây Ninh
- Đ/c Phạm Minh Hùng, UVBTV, Phụ trách Đại diện Văn phòng TW Hội tại miền Nam
- Đ/c Nguyễn Tiến Cường, Quyền Trưởng ban Ban Kinh tế
- Đ/c Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban Tổ chức
-  Đ/c Nguyễn Thị Thi, P. Giám đốc TT Hỗ trợ ND, NT
- Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo, P.Trưởng phòng TH, TT, LT.
 
Tỉnh Tây Ninh
 
Thứ ba (16/5/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Dự Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ VII. Từ ngày 15/5 – 17/5/2023.
 
  Tp. Hà Nội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
14h00’ Họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc Trung ương Hội. - Đ/c Vũ Quốc Huy, Trưởng ban Xã hội
- Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng ban Dân tộc, TG, QP, AN
- Đ/c Nguyễn Hồng Hải, Chánh Văn phòng
- Đ/c Nguyễn Tiến Cường, Quyền Trưởng ban Ban Kinh tế
- Đ/c Lê Thị Việt Hà, Phó Chánh Văn phòng
- Đ/c Lê Hồng Chuyên, TP Kế hoạch, TC và XDCB.
Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch này thay cho giấy mời
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
8h00’ Họp tham gia ý kiến vào Bộ câu hỏi tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân năm 2023. - Đ/c Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo
- Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng ban Dân tộc, Tôn giáo, QP, AN
- Đ/c Nguyễn Khắc Toàn, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội
- Đ/c Nguyễn Tiến Cường, Quyền Trưởng ban Ban Kinh tế
- Ban Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay và các đồng chí có liên quan.
Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch này thay cho giấy mời
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
8h30’ Làm việc với lãnh đạo Ban Xã hội - Tập thể Lãnh đạo Ban Xã hội Phòng làm việc của Đ/c Phó Chủ tịch  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch 14h00’ Làm việc với Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, Nông thôn về nghe báo cáo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 4, 5/2023. - Tập thể Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, Nông thôn. Phòng họp tầng 9, Trụ sở cơ quan TW Hội.  
Thứ tư (17/5/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
8h00’ Dự Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ VII. Từ ngày 15/5 – 17/5/2023.   Tp. Hà Nội  
14h00’ Làm việc với Trung tâm Môi trường nông thôn. -  Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
- Tập thể Lãnh đạo Trung tâm Môi trường nông thôn.
Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch
này thay cho giấy mời
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
8h00’ Làm việc với Tạp chí Nông thôn mới về Đề án Tổ chức bộ máy và vị trí việc làm, biên chế; Phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2023 – 2025 các đơn vị sự nghiệp. - Ban Biên tập Tạp chí Nông thôn mới Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội
 
 
 
 
 
 
14h00’ Làm việc với Báo Nông thôn Ngày nay về nghe và cho ý kiến vào  Đề án Tổ chức bộ máy và vị trí việc làm, biên chế; Đề án quản lý, sử dụng khai thác tài sản công; Phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2023 – 2025 các đơn vị sự nghiệp. - Đại diện Lãnh đạo Văn phòng.
- Ban Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay và các đồng chí có liên quan.
Phòng họp số 3 tầng 5, Trụ sở cơ quan TW Hội
 
 
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan  
 
 
Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch 08h00’  
 
Nghe báo cáo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 4, 5/2023.
- Tập thể Lãnh đạo Trường Cán bộ Hội NDVN. (các đ/c Lãnh đạo từ cấp phòng trở lên).  
 
Phòng họp số 2 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội.
 
14h00’ - Tập thể Ban Kinh tế TW Hội.
Thứ năm (18/5/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
8h00’ Chủ trì Họp Đảng đoàn Hội Nông dân, Thường trực Trung ương Hội. - Đ/c Phạm Tiến Nam, P.Chủ tịch Thường trực.
- Đ/c Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch
- Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch.
- Các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn.
- Mời các đồng chí Ban đảng theo dõi TW Hội.
Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch
này thay cho giấy mời
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
14h00’ Đi công tác tại tỉnh Đồng Nai:  Dự Đại hội Hội Nông dân huyện Trảng Bom. -  Đ/c Phạm Minh Hùng, UVBTV, Phụ trách Đại diện Văn phòng TW Hội tại miền Nam
- Đ/c Lê Thị Việt Hà, Phó Chánh Văn phòng
- Đ/c Nguyễn Văn Lâm, CVC phòng Tổng hợp, TT, LT.
 
Tỉnh Đồng Nai
 
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch 14h00’ Đi công tác tại tỉnh Sơn La: Dự lễ khánh thành Trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La. Từ ngày 18/5 – 19/5/2023. - Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo, P.Trưởng phòng TH, TT, LT. Tỉnh Sơn La  
Thứ sáu (19/5/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
8h00’ Làm việc với Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng, An ninh - Tập thể Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng, an ninh
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng.
Phòng số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
8h00’ Dự lễ trao tặng giải thưởng Hồ chí Minh, giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật.   Tp. Hà Nội  
Thứ bảy (20/5/2023)
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
8h00’ Dự bàn giao Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh. -  Đ/c Phạm Minh Hùng, UVBTV, Phụ trách Đại diện Văn phòng TW Hội tại miền Nam
- Đ/c Lê Thị Việt Hà, Phó Chánh Văn phòng
- Đ/c Nguyễn Văn Lâm, CVC phòng Tổng hợp, TT, LT.
 
Tỉnh Tiền Giang
 

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá