Thứ ba, 26/09/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM Tuần thứ 12 (từ ngày 20/3 đến ngày 24/3/2023)
22:44 - 21/03/2023

HỘI NÔNG DÂN VN
BAN CHẤP HÀNH TW
*
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________
 
Hà Nội, ngày  17  tháng 3 năm 2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM Tuần thứ 12 (từ ngày 20/3 đến ngày 24/3/2023)
 
Họ và tên Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Địa điểm Ghi chú
Thứ hai (20/3/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
8h00’ Dự hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội.   TP. Hà Nội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
8h00’ Dự Đại hội điểm cơ sở tại tỉnh Hải Dương - Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân
- Đ/c Lê Ngọc Thắng, P. Trưởng ban Tổ chức
Tỉnh Hải Dương  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
14h00’ Nghe báo cáo tình hình triển khai công tác tổng kết và ký kết các Chương trình phối hợp với các bộ, ngành; Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ 10, năm 2023 – 2024. - Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Phòng làm việc của Đ/c Phó Chủ tịch  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch 9h00’ Họp chi bộ Ban Kinh tế Tập thể chi bộ Ban Kinh tế Phòng số 2 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Thứ ba (21/3/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
9h30’ Làm việc với Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện Đại hội VIII. - Đ/c Phạm Tiến Nam, P.Chủ tịch Thường trực.
- Đ/c Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Nguyễn Tiến Cường, P. Ban Kinh tế
- Đ/c Phạm Văn Đức, Phó Trưởng ban Xã hội
- Đ/c Trần Công Đoàn, Phó Chánh Văn phòng.
- Đ/c Mai Văn Tưởng, TP Tổng hợp
- Đ/c Nguyễn Văn Lâm, CVC Ban Kinh tế
- Đ/c Đinh Thị Thu Trang, Thư ký Tổ.
Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch này thay cho giấy mời
15h00’ Dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023. - Đ/c Phạm Xuân Hồng, Trưởng ban Tổ chức
- Đ/c Nguyễn Hồng Hải, Chánh Văn phòng
- Đ/c Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng ban Tổ chức.
Tp. Hải Dương  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
14h00’ Nghe công tác chuẩn bị Đại hội chi hội Nhà báo Tạp chí Nông thôn mới. - Ban biên tập Tạp chí Nông thôn mới và các đồng chí có liên quan. Phòng làm việc của Đ/c Phó Chủ tịch  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch 14h00’ Làm việc với Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, Nông thôn. - Tập thể lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, nông thôn. Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Thứ tư (22/3/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
8h00’ Dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023. - Đ/c Phạm Xuân Hồng, Trưởng ban Tổ chức
- Đ/c Nguyễn Hồng Hải, Chánh Văn phòng
- Đ/c Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng ban Tổ chức.
Tp. Hải Dương  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
14h00’ Họp các thành viên Đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị ở các thành phố trực thuộc Trung ương”. - Đ/c Thư ký và các thành viên chính tham gia Đề tài. Phòng số 2 tầng 3, trụ sở cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
14h00’ Nghe báo cáo về Quỹ hạt thóc vàng. - Đ/c Lưu Quang Định, TBT Báo Nông thôn NN và các đồng chí có liên quan. Phòng làm việc của Đ/c Phó Chủ tịch  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
8h00’ Đi thăm mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.   Huyện Mê Linh, TP. Hà Nội  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch 14h00’ Làm việc với Thường trực tỉnh ủy Kon Tum - Đ/c Nguyễn Thị Thủy, P. Trưởng ban Tổ chức
- Đ/c Nguyễn Thị Thi, P. Giám đốc TT Hỗ trợ ND, NT
- Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo, P.Trưởng phòng TH, TT, LT
Tỉnh Kon Tum  
Thứ năm (23/3/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
8h30’ Làm việc về nội dung liên quan đến công tác cán bộ của Trường Trung cấp Nông dân VN. - Lãnh đạo Trường Trung cấp Nông dân Việt Nam
- Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức (đ/c Trưởng ban và 01 đ/c Phó Trưởng ban)
- Đại diện lãnh đạo Ban Xã hội.
Phòng họp số 2 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch 13h30’ Dự Hội nghị Trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 454-KL/HNDTW của Ban Chấp hành TW Hội NDVN về một số nhiệm vụ trọng tâm của các Trung tâm Hỗ trợ nông dân trong thời gian tới. - Thành phần dự theo Kế hoạch số 595-KH/HNDTW ngày 10/3/2023. Hội trường tầng 5, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Thứ sáu (24/3/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
8h00’ Dự Đại hội điểm cơ sở tại tỉnh Thanh Hóa - Đ/c Nguyễn Thị Vân Anh, Chủ nhiệm cơ quan Ủy ban Kiểm tra
- Đ/c Lê Ngọc Thắng, P. Trưởng ban Tổ chức
Tỉnh Thanh Hóa  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch 8h00’ Nghe báo cáo tiến độ thực hiện các phương án liên quan đến tự chủ của đơn vị sự nghiệp trực thuộc TW Hội. Đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị: Trung tâm Hỗ trợ ND, NT; Trường Trung cấp ND; Trường Cán bộ Hội;   TT Môi trường nông thôn; Báo Nông thôn ngày nay; Tạp chí NTM. Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch này thay cho giấy mời
 
  14h00’ Họp thông qua đề cương Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”. - Thành phần dự theo Quyết định số 6607-QĐ/HNDTW ngày 02/3/2023.
 
 
             
 
- Căn cứ lịch công tác, Văn phòng Trung ương Hội, các Ban, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện thực hiện. Nếu có thay đổi ban, đơn vị chuẩn bị nội dung sẽ thông báo cho các ban, đơn vị liên quan được biết.

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá