Chủ nhật, 04/06/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội Nông dân Việt Nam
14:39 - 13/12/2018
Ngày 13/12/2018, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII nhiệm kỳ 2018- 2023 của Hội Nông dân Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Sau đây, Cổng Điện tử Hội ND xin trân trọng đăng tải toàn văn bài diễn văn bế mạc Đại hội của Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng

 
DIỄN VĂN BẾ MẠC
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội Nông dân Việt Nam
 
         
Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,
Kính thưa các vị đại biểu khách quý,
Thưa toàn thể Đại hội.
 
Sau gần ba ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với phương châm “Dân chủ – Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển”, với tinh thần trách nhiệm cao trước toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. 


Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các Văn kiện quan trọng: Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VI với phương hướng “Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”; Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VI, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và thông qua Nghị quyết Đại hội.


Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII gồm 119 đồng chí tiêu biểu cho gần 10,2 triệu hội viên nông dân và 54 dân tộc anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đảm bảo các độ tuổi, cơ cấu nữ, người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để gánh vác những trọng trách nặng nề do Hội và giai cấp nông dân giao phó. Đại hội tin tưởng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá VII sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao tư tưởng, trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng tự học tập, tự giác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tích lũy kỹ năng công tác vận động nông dân và canh tác nông nghiệp theo lời căn dặn ân cần của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; đem hết sức mình cùng toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được Đại hội quyết định.


Thưa toàn thể Đại hội,

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này thể hiện sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, khai thác thời cơ, thuận lợi, tổ chức thực hiện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kết luận của Đảng ta để đưa nông nghiệp, nông dân, nông thôn của nước ta phát triển nganh bằng các nước trong khu vực, các nước tham gia Hiệp định CPTPP và bạn bè trên thế giới.


Đại hội biểu thị ý chí, quyết tâm cao của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân cả nước thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội Nông dân Việt Nam để xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh và tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Đổi mới, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề hỗ trợ nông dân và Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực công tác tốt. Phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, phấn đấu hình thành thế hệ người nông dân mới có năng lực quản lý, kỹ năng sản xuất chuyên nghiệp và từng bước trí thức hóa nông dân.


Các cấp Hội và toàn thể hội viên cùng đồng bào nông dân ta sẽ thực hiện tốt 14 nhóm chỉ tiêu cụ thể, 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trong 5 năm tới, giải quyết tốt lợi ích thiết thân của hội viên, nông dân, luôn dựa vào nông dân, vì nông dân; kết hợp chặt chẽ phương pháp vận động, tuyên truyền với nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của nông dân và các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân để giúp nông dân nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp; tham gia xây dựng, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; xây dựng Hội Nông dân và giai cấp nông dân trong sạch, vững mạnh để làm tốt vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế vì mục tiêu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.


Thưa toàn thể Đại hội,

Kết quả của Đại hội có ý nghĩa rất to lớn, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế.


Đại hội chúng ta trân trọng cám ơn đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã tới dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội và dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho cán bộ, hội viên, nông dân cả nước.


Đại hội trân trọng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm sâu sắc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các cấp ủy Đảng, chính quyền, trong những năm qua đối với công tác Hội và phong trào nông dân.


Đại hội rất vui mừng và cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội qua các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, nhà khoa học... đã đến dự, động viên, cổ vũ Đại hội.


Đại hội chúng ta đánh giá cao những cống hiến của Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá VI đã lãnh đạo các cấp Hội thực hiên thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; chuẩn bị tốt các nội dung và điều kiện phục vụ để Đại hội VII thành công tốt đẹp. Đại hội chân thành cảm ơn và đánh giá cao những cống hiến của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành khóa VII và xin chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp tâm huyết, năng lực, kinh nghiệm của mình cho giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam.


Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao cán bộ, hội viên và nông dân cả nước đã ra sức thi đua, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội và có nhiều ý kiến đóng góp xác đáng, thiết thực vào các Văn kiện của Đại hội. 


Đại hội nhiệt liệt biểu dương và cảm ơn các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ công an nhân dân đã làm việc tận tâm, nhiệt tình, có trách nhiệm góp phần thiết thực vào thành công của Đại hội.


Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân thành phố, Tập đoàn Phát triển nông nghiệp Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World, Tổng Công ty phân bón và Hóa chất dầu khí, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Tập đoàn Vingruop, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao…đã tài trợ, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả để tổ chức Đại hội. Trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình của Trung ương, địa phương đến dự và đưa tin kịp thời về Đại hội. 


Thưa toàn thể Đại hội,

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, hội viên, nông dân cả nước tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội, tạo nên sức mạnh mới của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam. Ngay sau Đại hội, các cấp Hội tổ chức tốt việcphổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước về kết quả của Đại hội, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình hành động cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống, góp phần phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.


Với tinh thần và khí thế mới, Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương Hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.  


Trong niềm vui mừng, phấn khởi trước thành công của Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam.


Xin kính chúc các vị khách quý, các đồng chí đại biểu Đại hội và toàn thể Đại hội mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá