Chủ nhật, 31/05/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Tích cực xây dựng mô hình Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp
18:45 - 20/04/2020
(Cổng ĐT HND)- Nhằm triển khai xây dựng các mô hình Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiệm kỳ 2018 -2023, Ban Thường vụ TƯ Hội NDVN vừa ban hành Kế hoạch số 169 -KH/HNDTW.
Tổ hợp tác chế biến gỗ tỉnh Bắc Kạn được Hội ND hỗ trợ đã  mang lại lợi ích thiết thực cho các thành viên tham gia

Theo đó, mục đích, yêu cầu của Kế hoạch là:

- Đổi mới sáng tạo phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam các cấp, thông qua việc lựa chọn đầu tư xây dựng mô hình tiên tiến, tiêu biểu về Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự” (tự nguyện, tự giác, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm) và “5 cùng” (cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng chịu trách nhiệm; cùng hưởng lợi) để đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng mô hình “3 trong 1” (Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Hợp tác xã, Doanh nghiệp), “4 trong 1” (Chi bộ hoặc Tổ Đảng, Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Hợp tác xã, Doanh nghiệp), “5 trong 1” (Bí thư Chi bộ thôn hoặc Trưởng thôn, Chi bộ Đảng, Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Hợp tác xã, Doanh nghiệp) trên cùng một địa bàn thôn, bản hoặc xã, phường, thị trấn trong sản xuất nông sản hàng hóa và tiêu thụ theo chuỗi giá trị toàn cầu.

- Tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình từ Trung ương tới địa phương, huy động và tập trung các nguồn lực trí tuệ và tài chính hỗ trợ xây dựng mô hình tại các địa phương, cơ sở được lựa chọn, chú trọng lựa chọn mô hình phát triển kinh tế, củng cố tổ chức Hội, tập hợp hội viên nông dân gắn với xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại và hợp tác xã kiểu mới.

- Thông qua sơ kết, tổng kết các mô hình Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, triển khai nhân rộng nhằm giúp đỡ, hỗ trợ hội viên nông dân, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa hội viên với hội viên, giữa hội viên với tổ chức Hội theo nguyên tắc “5 tự” và “5 cùng” nhằm nâng cao năng lực, năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị.

 - Xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp trở thành các mô hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực, khu vực, dân tộc nhằm góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới nông nghiệp, trí thức hoá nông dân và văn minh hoá nông thôn theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong tham gia các Hiệp định thương mại tự do.

- Xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở nông thôn, then chốt là xây dựng đội ngũ cán bộ đứng đầu của thôn, bản có trình độ học vấn cao, kiến thức khoa học - kỹ thuật, năng lực lãnh đạo, quản lý với cơ cấu trẻ, nữ, lĩnh vực thích hợp.

Về yêu cầu:

- Tập trung các điều kiện và nguồn lực của Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên minh Hợp tác xã, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp cho việc xây dựng các mô hình Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp một cách thiết thực, hiệu quả, bền vững.

- Việc chỉ đạo xây dựng mô hình Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp cần đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên minh Hợp tác xã, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Uỷ ban Nhân dân dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng.

- Các nguồn lực tài chính được huy động phải được công khai, minh bạch, thực hiện đúng theo kế hoạch hàng năm và các quy định của Nhà nước.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, khuyến khích đổi mới sáng tạo, biểu dương khen thưởng và bổ sung giải pháp mới để thực hiện có hiệu quả.

Về Tiêu chí, điều kiện:

Các hoạt động xây dựng mô hình Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp sẽ được triển khai trên địa bàn của 01 xã hội tụ đủ các tiêu chí, điều kiện sau:

- Có tiềm năng, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội nhưng chưa phát huy, khai thác hết. Sau khi xây dựng thành công mô hình, có thể tuyên truyền, triển khai nhân rộng ra nhiều địa phương khác.

- Có đội ngũ cán bộ Hội tâm huyết, trách nhiệm, năng nổ, nhiệt tình và chủ động phối hợp chặt chẽ giữa Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên minh Hợp tác xã, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Được sự quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ và tạo điều kiện của chính quyền, địa phương.

- Địa phương vùng nghèo, vùng dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng đã và đang triển khai xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế tập thể, tổ chức lại sản xuất; có điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu thích hợp, có hạ tầng giao thông, điện, nước cơ bản thuận lợi. 
Thành viên các THT, HTX tham gia Chương trình Hỗ trợ Rừng và Trang trại trao đổi kinh nghiệm sản xuất hữu cơ tại một Hội thảo do TƯ Hội NDVN tổ chức

Địa bàn triển khai:

Việc xây dựng mô hình Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp tiên tiến, tiêu biểu về hoạt động của Hội Nông dân, Hợp tác xã, Doanh nghiệp gắn liền với xây dựng mô hình xã, thôn, bản văn minh, hiện đại sẽ được tập trung triển khai tại 18 tỉnh, thành phố ở 6 cụm thi đua (mỗi cụm lựa chọn 3 đơn vị). Cụ thể là: Sơn La, Yên Bái, Lai Châu (Cụm 1); Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An (Cụm 2); Tuyên Quang, Bắc Kạn, Hải Dương (Cụm 3); Đắk Nông, Gia Lai, Quảng Ngãi (Cụm 4); Hậu Giang, An Giang, Cà Mau (Cụm 5); Ninh Thuận, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu (Cụm 6).

 Nội dung xây dựng mô hình:

Xây dựng mô hình trên nền tảng xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp gắn với xây dựng kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã và phát triển doanh nghiệp ở nông thôn theo mối quan hệ liên kết 6 nhà; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; giữ gìn và phát triển các giá trị văn hóa tốt đẹp, góp phần xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, bảo đảm an ninh trật tự; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

 Phương pháp xây dựng mô hình:

Ban chỉ đạo các cụm thi đua trực tiếp chỉ đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố lập Đề án xây dựng mô hình tại các đơn vị được lựa chọn chỉ đạo điểm. Mỗi cụm chọn 3 xã thuộc 3 tỉnh đảm bảo các tiêu chí, điều kiện nêu trên. Tập trung vào việc xây dựng mô hình phát triển kinh tế theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, ưu tiên mô hình sản xuất trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản với các loại cây, con chủ lực ở địa phương. Đồng thời xây dựng các mô hình hoặc triển khai các hoạt động trong lĩnh vực xã hội (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân; phòng chống bạo lực, bình đẳng giới...), bảo vệ môi trường, giảm nghèo, phát triển bền vững; các hoạt động tuyên truyền, hội nhập quốc tế, kiểm tra, giám sát, đào tạo nghề, xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp nông thôn...  


Các nguồn lực tài chính thực hiện xây dựng mô hình gồm có ngân sách Nhà nước cho các cấp Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên minh Hợp tác xã, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Quỹ Hỗ trợ Nông dân, Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã; tài trợ của các tổ chức, đơn vị trong nước và ngoài nước;... được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

Về thời gian, tiến độ:

- Việc phê duyệt và triển khai xây dựng các mô hình Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp tiên tiến, tiêu biểu được bắt đầu thực hiện từ năm 2020, nhân diện rộng đến năm 2023 và năm 2025.


- Ban chỉ đạo các cụm thi đua và các Ban, đơn vị Trung ương Hội phối hợp với Hội Nông dân các tỉnh, thành phố triển khai việc xây dựng đề án trình Ban Thường vụ phê duyệt trong tháng 4 để triển khai thực hiện từ tháng 5/2020 đối với 18 mô hình đã chọn.   
 
 
V.M
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
48.520
48.900
Vàng nhẫn
47.800
48.450
Vàng nhẫn
47.800
48.550
Tỷ giá