Thứ ba, 06/06/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Quảng Trị: Hỗ trợ nguồn lực xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã hiệu quả
11:02 - 20/06/2022
(Cổng ĐT HND)- Thời gian qua, bên cạnh việc tăng cường chỉ đạo, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay Qũy  HTND, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh còn phối hợp với  các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn chuyển giao những tiến bộ khoa  học kỹ thuật cho hội viên nông dân, tổ chức tín chấp cho hội viên vay vốn  cung ứng vật tự nông nghiệp phát triển sản xuất, qua đó đã góp phần xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã hiệu quả.
Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp  đã trực tiếp hỗ trợ cho hội viên nông dân xây dựng, thành lập và phát triển  hàng trăm mô hình, chi, tổ Hội nghề nghiệp
 
Các cấp Hội xây dựng mô  hình giải quyết việc làm năm 2022, chương trình ủy thác nguồn vốn với Ngân  hàng Chính sách xã hội gồm 46 mô hình với số tiền 4 tỷ 550 triệu đồng. Điển hình như: HND TP.Đông Hà: 04 mô hình, vay: 400 triệu đồng; huyện Gio Linh 03 mô hình, 300 triệu đồng;  huyện Vĩnh Linh: 07 mô hình, 700 triệu đồng; Thị xã Quảng Trị: 10 mô hình, 01 tỷ; huyện Triệu Phong: 14 mô  hình, 1 tỷ 400 triệu đồng; huyện Hướng Hóa, 5 mô hình - 450 triệu đồng; huyện Hải Lăng: 03 mô hình, 300 triệu đồng...  

 
Xây dựng mô hình phối hợp với Ngân hàng CSXH thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ- CP gồm 16 mô hình với số tiền 1 tỷ 700 triệu đồng; phối hợp  đào tạo bồi dưỡng kiến thức về kinh tế tập thể cho cán bộ Hợp tác xã, tổ hợp  tác được 845 người tham dự.


Nhận thức rõ vai trò quan trọng của kinh tế tập  thể trong phát triển kinh tế, Hội  ND cấp tỉnh, cấp huyện đã tích cực chỉ đạo các cơ sở Hội thực hiện tốt công  tác phối kết hợp đặc biệt là phối hợp với Hợp tác xã tại địa phương để xây  dựng và thành lập các tổ hợp tác có sự tham gia của tổ chức Hội.


Đồng thời, tạo điều kiện cả về vật chất lẫn tinh thần, kiểm tra, giám sát để các tổ hợp tác  họat động có hiệu quả như hỗ trợ về vốn, giống...Kết quả đã có nhiều tổ hợp  tác do tổ chức Hội xây dựng hoặc sự tham gia của hội viên nông dân đi vào  họat động tốt, có hiệu quả kinh tế cao, từ đó nâng cao thu nhập cho từng  thành viên trong tổ, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, họat động  dịch vụ của các tổ hợp tác, hợp tác xã ngày càng chất lượng.


Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tích cực  tham mưu và chỉ đạo các cấp Hội tăng trưởng nguồn vốn từ ngân sách và từ  huy động hội viên nông dân tiết kiệm xây dựng nguồn vốn cho Qũy HTND các cấp trong tỉnh. Có 9/9 huyện có Quỹ HTND; Trong đó có 04 huyện đạt mức 01 tỷ đồng trở lên (Hải Lăng, Triệu Phong,  Gio Linh, Cam Lộ); 03 huyện có Quỹ HTND đạt mức 500 triệu đồng đến 01 tỷ đồng (TP Đông Hà, Vĩnh  Linh, Hướng Hóa); 02 huyện đạt mức dưới 500 triệu đồng (TX Quảng Trị, Đakrông).

 
Có 99/125 cơ sở Hội  xây dựng được Quỹ HTND và đã chuyển lên cấp huyện quản lý với số tiền: 3.149,9 triệu đồng (Hội ND huyện Hải Lăng: 16 cơ sở, Triệu Phong: 19 cơ sở, Gio Linh: 17 cơ sở, Đông Hà: 09 cơ sở, Hướng Hóa: 21  cơ sở, Cam Lộ: 08 cơ sở, Vĩnh Linh: 04 cơ sở, thị xã Quảng Trị: 05 cơ sở). Có 8/9 đơn vị được cấp ngân  sách bổ sung Quỹ số tiền: 3.815 triệu đồng (riêng huyện Đakrông chưa được cấp ngân sách).Trong đó: Hội  ND huyện Hải Lăng: 330 triệu đồng; Triệu Phong: 770 triệu đồng; thị xã Quảng Trị: 200 triệu đồng; Gio  Linh: 290 triệu đồng; TP Đông Hà: 620 triệu đồng; Hướng Hóa: 360 triệu đồng; Cam Lộ: 595 triệu đồng.
 

Đến ngày 31/5/2022 tổng nguồn vốn Quỹ HTND trong  toàn tỉnh: 23.402,3 triệu đồng, tăng 930,5 triệu đồng so với năm 2021 trong  đó: dư nợ nguồn TW ủy thác: 8.756,8 triệu đồng, quỹ cấp tỉnh: 5.592,4 triệu  đồng,quỹ cấp huyện: 9.053,1 triệu đồng,cơ sở vận động chuyển lên huyện:  3.149,9 triệu đồng; 05 tháng đầu năm 2022 nguồn ngân sách của cấp tỉnh tăng  01tỷ đồng, nguồn ngân sách các huyện, thị xã, thành phố tăng: 410 triệu  đồng so với năm 2021.

 
Qua nguồn vốn đã xây dựng 08 mô hình cho 74 hộ được vay vốn để phát triển sản xuất. Các mô hình như:  Nuôi gà đồi tại xã Vĩnh Chấp: 300triệu đồng,10 hộ; xã Hải Thượng: 410 triệu đồng, 10 hộ; Nuôi bò sinh  sản xã Triệu Long: 450 triệu đồng, 10 hộ; xã Hải Sơn 300 triệu đồng, 10 hộ; trồng và chế biến chè vằng tại  xã Cam Nghĩa: 600 triệu đồng 12 hộ; trồng cây hồ tiêu xã Phong Bình: 330 triệu đồng 10 hộ; trồng lúa theo  hướng hữu cơ xã Gio Quang: 500 triệu đồng 10 hộ; phát triển ngành nghề tổng hợp phường 1, Đông Hà:  100 triệu đồng 02 hộ; Trồng quế dược liệu xã Cam Tuyền: 500 triệu đồng 10 hộ.

 
Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp  đã trực tiếp hỗ trợ cho hội viên nông dân xây dựng, thành lập và phát triển  hàng trăm mô hình, chi, tổ Hội nghề nghiệp; hàng nghìn mô hình tổ, nhóm  liên kết, hợp tác về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và dịch vụ, góp phần phát  triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện  đời sống cho hội viên, nông dân.  


Bên cạnh đó, Hội cũng phối hợp với Ngân hàng Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tốt thỏa thuận đã ký giúp nông dân vay  vốn sản xuất, kinh doanh, tổng dư nợ 876.885 triệu đồng tại 304 Tổ vay vốn với  8.137 thành viên, tăng 48.919 triệu đồng so với năm 2021; Ngân hàng Chính  sách- Xã hội:1.1.094.009 triệu đồng, 576 tổ, 21.608 thành viên, tăng 54.809  triệu đồng so với năm 2021; Ngân hàng Bưu điện Liên Việt: dư nợ 106.374  triệu đồng, gồm: 2.811 thành viên vay vốn, 151 tổ.

 
Hội ND các huyện, thị, thành phố chủ động phối hợp với các Ngân hàng  thương mai trên địa bàn triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, hỗ trợ giúp  nông dân vay hàng trăm tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu vốn cho hội viên, nông dân,  góp phần đẩy lùi hạn chế tín dụng đen ở nông thôn. 

 
Trong công tác dạy nghề cho hội viên nông dân, các cấp Hội đã phối hợp  tổ chức mở 17 lớp dạy nghề cho nông dân với 495 hội viên nông dân tham  gia. Sau các lớp đào tạo nghề đã xuất hiện một số mô hình gắn với giải quyết việc làm cho 205 người.  

 
Các cấp Hội đã tăng cường phối hợp, liên kết với các doanh nghiệp,  HTX, đại lý tạo điều kiện cho nông dân mua 7 tấn thuốc BVTV; 233 tấn  giống các loại; 552 tấn phân bón các loại; 109 tấn thức ăn chăn nuôi tổng giá  trị 22,857 triệu đồng. Hướng dẫn, giới thiệu, hỗ trợ hộ nông dân xây dựng nhà  lưới, nhà màng và ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm, tưới tiết kiệm  điều khiển tự động vào sản xuất nông nghiệp cao. 

 
Hội đã chủ động phối hợp tổ chức được 95 lớp tập huấn khoa  học kỹ thuật cho 5.935 lượt hộc viên nông dân cho nông dân như: kỹ thuật  chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho lúa, cây ăn quả, cây rau màu, kỹ thuật sử dụng các chế phẩm trong sản xuất nông nghiệp; kỹ thuật chăn nuôi và phòng  chống dịch bệnh cho gia sức, gia cầm...  

 
Hội Nông dân  tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh, các Đơn vị liên quan khai trương Cửa hàng Nông  sản an toàn cấp tỉnh kết nối với hơn 13 nhà cung cấp là các hộ nông dân với hơn  80 loại hàng hóa nông sản an toàn vào bán tại Bưu cục Thành phố Đông Hà; phối  hợp với Hội ND tỉnh Sơn La tiêu thụ hơn 4,1 tần Mận hậu; tham gia 02 gian hàng  ”Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022” tại tỉnh Sơn La, gần  100 sản phẩm được công nhận OCOP năm 2018-2021, các sản phẩm đủ các chứng  nhận chất lượng sản phẩm an toàn; Hội ND SXKD nông sản, thực phẩm đăng ký,  cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm có 80.673 hộ hội viên, nông dân.
 

Hội Nông dân tỉnh và Bưu điện tỉnh kết nối đưa sản phẩm của các hộ nông dân vào 140 cửa hàng của Bưu  điện; phát triển thêm 140 cộng tác viên làm việc tại 140 Cửa hàng của huyện và  văn hóa xã, phối hợp với nhân viên bán hàng của Bưu điện bán các sản phẩm,  dịch vụ của Vietnam Post và sản phẩm nông sản, OCOP của nông dân.

 
Từ nay đến cuối năm, các cấp Hội tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 10- NQ/HNDTW, ngày 27/7/2020 của  BCH Trung ương Hội về “Hội NDVN tham gia phát triển kinh tế tập thể trong  nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020- 2025”; chương trình phối hợp hoạt động  năm 2022 giữa Hội ND tỉnh với các ngành liên quan. Xây dựng các tổ hợp tác,  hợp tác xã trên cơ sở các chi Hội, tổ Hội nông dân nghề nghiệp và xây dựng các  chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp ở những tổ chức kinh tế tập thể có điều kiện góp  phần phát triển về quy mô, số lượng và nâng cao chất lượng các loại hình kinh tế tập thể một cách bền vững, hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn.  
 
 
Minh Thư
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá