Thứ sáu, 02/06/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
TP. Hồ Chí Minh: Xây dựng nhiều mô hình học tập và làm theo Bác
14:20 - 27/04/2022
(Cổng ĐT HND)- Qua 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,  Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội tập trung xây dựng nhiều công trình, những cách làm mới, mô hình hay trong lao động sản xuất và đời sống ở vùng nông thôn. 
Nhiều mô hình trong liên kết sản xuất nông nghiệp được nhân rộng

Trong đó, các cấp Hội chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững và Phong trào thi đua phát triển kinh tế tập thể, xây dựng hợp tác xã kiểu mới. Các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, kinh doanh nông nghiệp; vận động nông dân sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi làm nòng cốt tham gia thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nông nghiệp, xây dựng các chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, chuyển đổi số trong sản xuất và ký kết với bưu điện thành phố hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, hàng hóa, đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử.


Năm 2021 đã có 48 nông dân của TP.HCM đạt nông dân SXKD giỏi cấp Trung ương, 260 nông dân SXKD giỏi cấp thành phố, 260 nông dân SXKD giỏi cấp huyện, 1.195 nông dân SXKD giỏi cấp xã, phường. Thông qua Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thành phố đóng góp trên 20.204 ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; đã hiến 39.876 m2 đất và tích cực góp vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi; đóng góp tiền, công sức giá trị trên 20 tỷ 416 triệu đồng, nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn; phối hợp triển khai tỉực hiện các công trình trồng cây xanh, khai thông cống rãnh với tổng chiều dài 92 km và dọn dẹp nâng cấp 190,7 km đường giao thông nông thôn. 


Bên cạnh đó, các cấp Hội thực hiện công trình “Tư vấn, hỗ trợ 10 chi hội làm điểm không còn hội viên nghèo theo tiêu chí của thành phố để nhân rộng” và công trình “Mỗi huyện, quận xây dựng mới 01 mô hình hợp tác xã điểm về cung ứng vật tư, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để nhân rộng”. Từ đó đã lan tỏa cách làm hay trong hội viên, nông dân toàn thành phố.


Với 92 mô hình hay, hiệu quả được các cấp Hội cơ sở xây dựng mới. Hội Nông dân Thành phố đã triển khai thực hiện công trình “Xây dựng 02 tuyến đường Xanh - Sạch - Đẹp” tại huyện Củ Chi và huyện Bình Chánh. Qua đó Hội đã cùng chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu trên địa bàn.

 
Hội cũng tập trung thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông dân với mục tiêu “Làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu thêm”, tổ chức các hoạt động gắn công tác chăm lo an sinh xã hội từ Chương trình “Tết Nghĩa tình” như trao tặng 812 suất học bổng Lương Định Của, 19 suất học bổng toàn phần, 109 thiết bị học tập trực tuyến trị giá 1,93 tỷ đồng cho con hội viên nông dân nghèo, cận nghèo; nhận bảo trợ học tập cho 20 em mồ côi cha, mẹ, người nuôi dưỡng do dịch bệnh COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn đến khi các em 18 tuổi, định mức bảo trợ 1,5 triệu đồng/em/tháng; gắn với chương trình “Nghĩa tình nông dân Thành phố Hồ Chí Minh” đồng hành kết nối tiêu thụ nông sản và chăm lo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19, đã kết nối hỗ trợ tiêu thụ 3.029 tấn nông sản với số tiền 85,6 tỷ đồng; vận động chăm lo, tặng quà cho 18.228 cán bộ, hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn, điểm cách ly, phong tỏa, trực chốt, bệnh viện dã chiến với tổng số tiền 13,74 tỷ đồng; thực hiện Chương trình “Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản”. 

 
Cán bộ, đảng viên, hội viên đảm bảo thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trong đó đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của các đồng chí Thường trực, Ủy viên Thường vụ, Ban chấp hành Hội Nông dân từ thành phố đến cơ sở, nhất là người đứng đầu các cấp Hội. Khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên, cán bộ Hội đi trước, hội viên nông dân theo sau”.

 
Cán bộ Hội chủ động, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch và tự giác đăng ký chương trình hành động cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức trách, nhiệm vụ chính trị được giao, 
Trong quý 1/2022, Hội Nông dân Thành phố đã triển khai cán bộ, hội viên thực hiện sổ tay hướng dẫn thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiêu chí “Người nông dân mới Thành phố Hồ Chí Minh” và vận động 100% hội viên, nông dân thực hiện phiếu đăng ký hoặc đăng ký trên trang thông tin điện tử, Fanpage Hội Nông dân Thành phố; gắn việc thực hiện tiêu chí làm cơ sở đánh giá chất lượng hội viên và hoạt động của chi hội, cơ sở Hội.

 
Nội dung đăng ký việc học tập và làm theo Bác tập trung vào việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí, khát vọng vươn lên, tính tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo trong công việc, xây dựng tác phong làm việc khoa học, tích cực học tập lý luận chính trị và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Tập trung những nội dung cụ thể về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách trong công việc và sinh hoạt; là những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, tổ chức Hội, cơ quan, đơn vị, của nông dân cần được quan tâm giải quyết; nội dung, sáng kiến cải tiến công việc, nội dung cần phấn đấu...


Trong đó chú trọng nội dung sửa đổi lối làm việc, thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng xã, phường văn hóa, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của hội viên, nông dân... 


Với phương châm học đi đôi với hành, nói đi đôi với làm, cán bộ, hội viên nông dân đăng ký  làm theo Bác bắt đầu từ việc  nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày “Mỗi ngày tôi làm điều tốt”, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, hòa đồng với mọi người, có ý thức trong thực hành tiết kiệm; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, khó khăn.


Các cấp Hội cũng vận động hội viên, nông dân đăng ký làm theo Bác với những phần việc cụ thể, chủ động, tích cực tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn Thành phố; thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025; Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; vận động và hỗ trợ hội viên nông dân chuyển đổi số và tham gia vào nền kinh tế số...


Trong năm 2021, Hội đã khen thưởng 17 tập thể, 33 cá nhân và đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy tuyên dương 3 tập thể và 5 cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiêu biểu về việc học và làm theo lời Bác.


Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 84-KH/HNDT ngày 12/11/2021 về việc triển khai thực hiện tiêu chí “Người nông dân mới Thành phố Hồ Chí Minh” trong toàn hệ thống Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh với 03 cặp giá trị, 06 tiêu chí gồm: “Yêu nước – Gương mẫu”; “Năng động - Sáng tạo” và “Đoàn kết - Nghĩa tình”. Chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); Hội Nông dân thành phố tổ chức Lễ phát động “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021, trồng và trao 300 cây bằng lăng giao cho Ủy ban nhân dân xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh bảo quản, chăm sóc. 


Mỗi cơ sở Hội đăng ký thực hiện có hiệu quả ít nhất 02 mô hình, giải pháp mới phù hợp điều kiện địa phương, sát với chuyên đề trong thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW như: Chương trình “Nghĩa tình nông dân Thành phố Hồ Chí Minh” đồng hành kết nối tiêu thụ nông sản và chăm lo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Hội Nông dân Thành phố); mô hình “Mỗi tuần một việc tốt” (Hội Nông dân Thành phố Thủ Đức); xây dựng kỷ yếu “gương nông dân làm theo Bác” (Hội Nông dân huyện Củ Chi); mô hình “3B - 3H: Biết mặt, biết hoàn cảnh, biết nhu cầu – hỗ trợ an sinh xã hội, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ đăng ký các dịch vụ trực tuyến” (Hội Nông dân phường 28, quận Bình Thạnh); mô hình “Mỗi hội viên một việc làm tốt, ý nghĩa” (Hội Nông dân huyện Hóc Môn); mô hình “Vận động hội viên nông dân, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thực hiện mô hình 1+1” (Hội Nông dân quận 12; nhiều cơ sở Hội cùng thực hiện mô hình “Nông dân khá giúp nông dân khỏ”, các hoạt động “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”... 


Đặc biệt trong năm 2021, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố nói riêng và cả nước nói chung, Hội Nông dân thành phố chủ động tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” giai đoạn 2021 - 2025 với phương thức vừa trực tiếp, vừa trực tuyến dưới hình thức livestream trên trang fanpage của Hội, bảo đảm yêu cầu thiết thực, hiệu quả, thực chất.


Kết quả thu hút hơn 1.500 lượt cán bộ, hội viên nông dân các cấp tham dự trực tuyến trên trang Fanpage của Hội Nông dân Thành phố, với 4.160 lượt tiếp cận, 156 lượt chia sẻ, và hơn 2.900 lượt xem. Đồng thời, tổ chức triển khai cho cán bộ, hội viên thực hiện bài thu hoạch sau học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đăng ký thực hiện tiêu chí “Người nông dân mới Thành phố Hồ Chí Minh” trên trang thông tin điện tử Hội, trên trang mạng xã hội. 


Ngoài ra, các cấp Hội phối hợp các cơ quan truyền thông, báo đài đăng tải và chia sẻ 243 lượt tin, bài giới thiệu thông qua hình ảnh, video clip tuyên truyền các gương Nông dân tiêu biểu làm theo lời Bác, gương Nông dân Việt Nam xuất sắc, gương Nông dân tiểu biểu Thành phố, các tổ hợp tác, hợp tác xã, cán bộ Hội, hội viên, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tích cực trong công tác phòng, chống dịch, các gương điển hình Dân vận khéo... trên trang Fanpage Hội Nông dân Thành phố, Trang Thông tin điện tử của Hội, Bản tin Vành Đai Xanh, bản tin Hội cơ sở...
Định kỳ 6 tháng và cuối năm 2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố thành lập 5 tổ công tác tiến hành làm việc chương trình công tác năm, kiểm tra chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hội Nông dân Thành phố Thủ Đức, Huyện, Quận và Phường 28 của Quận Bình Thạnh.


Việc kiểm tra, giám sát đã giúp cho Hội cơ sở nhất là người đứng đầu thấy được những hạn chế, khuyết điểm để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa, nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, đồng thời, phát hiện những cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng. Đồng thời, qua công tác kiểm tra, giám sát đã tác động tích cực đến nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Hội trong việc nêu gương, nỗ lực làm theo; góp phần ngăn chặn bệnh thành tích, hình thức; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, hội viên.

Quyên Trần
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá