Chủ nhật, 05/07/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Hội Phụ nữ với Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch
15:39 - 24/03/2020
(Cổng ĐT HND)- Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành TW Hội Phụ nữ, sự vào cuộc tích cực, năng động, sáng tạo của các cấp Hội, Hội đã vận động phụ nữ cả nước thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, vừa góp phần thực hiện hầu hết các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, vừa nâng cao đời sống mọi mặt cho phụ nữ và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
Phụ nữ nông thôn ngày càng tích cực phát triển kinh tế

Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch của Hội có tác động rất lớn. Các cấp Hội đã vận động phụ nữ thực hiện 3 sạch, phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, xử lý rác thải tại thôn xóm; dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường thôn, xóm; đồng thời hỗ trợ gia đình hội viên xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.

 
Những mô hình nổi bật trong thực hiện 3 sạch, bảo vệ môi trường là mô hình “Đường hoa phụ nữ” được nhân rộng tại nhiều tỉnh/thành. Đến nay, đã có hơn 55.000km đường hoa, cây xanh được các cấp Hội thực hiện; Mô hình Nhà sạch vườn đẹp/Nhà sạch vườn mẫu/10 hộ liền kề thực hiện 3 sạch được triển khai ở nhiều địa phương như Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Lào Cai, Gia Lai... Mô hình “vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh” được thực hiện bằng nhiều cách: vận động tài trợ từ các tổ chức (dự án CHOBA), từ ngân sách nhà nước, vận động giúp nhau công, vật liệu xây dựng....
 

Nhiều mô hình khác được xây dựng, nhân rộng như Tổ phụ nữ thu gom rác thải, mô hình “Dùng làn đi chợ”, “Thôn phụ nữ xanh - sạch – đẹp”, “Nhà tôi xanh – sạch – đẹp", "Hộ gia đình không chăn nuôi gia súc dưới gầm sàn" "Phụ nữ sản xuất sạch, tiêu dùng sạch",  “Ngày thứ 7, chủ nhật xanh”...

 
Những kết quả và mô hình hoạt động hiệu quả trên cho thấy phụ nữ và các cấp Hội LHPN Việt Nam đã và đang chủ động, tích cực, phát huy tính năng động, sáng tạo tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, ở một số địa phương là tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, góp phần thiết thực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.
 

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và phát huy vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội LHPN Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, định hướng, hướng dẫn các địa phương lựa chọn và triển khai các nội dung “5 không, 3 sạch” phù hợp với tình hình và yêu cầu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
 

Chủ động  phối hợp với các cơ quan, tổ chức và Hội Nông dân tuyên truyền, vận động và khích lệ để phụ nữ và các hộ gia đình nhận thức được vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền về bình đẳng giới trong xây dựng nông thôn mới, vận động phụ nữ chủ động, tự tin tham gia xây dựng nông thôn mới từ khâu lập kế hoạch, triển khai thực hiện và đánh giá, giám sát kết quả.

 
Đồng thời, các cấp Hội tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ thực hiện các tiêu chí 5 không, 3 sạch; nhân rộng các mô hình có hiệu quả của các địa phương; đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội và đề xuất các chính sách hỗ trợ và phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng kế hoạch/chính sách và tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới. Biểu dương, tôn vinh các gương tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch.

Khánh Yên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
49.500
49.880
Vàng nhẫn
49.150
49.700
Vàng nhẫn
49.150
49.800
Tỷ giá