Thứ hai, 30/03/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Huyện Bình Lục (Hà Nam): Nâng cao chất lượng hoạt động Hội
09:00 - 20/01/2020
(Cổng ĐT HND)- Thời gian qua, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Hội gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của địa phương.

Các cấp Hội tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân trên địa bàn (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

 
Kết quả, các cấp Hội trong huyện đã phối hợp tổ chức được 191 buổi tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội ND các cấp về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho 18.173 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

 
Đồng thời, các cấp Hội cũng thường xuyên tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh việc tuyên truyền về các nội dung cụ thể, trực tiếp gắn với đời sống của hội viên, nông dân như: Chính sách về đất đai, giải phóng mặt bằng; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông...

 
Đến nay, Hội ND huyện phối hợp với các ngành tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật cho 16.915/28.799 hội viên, nông dân; tiến hành công tác tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 750/1.213 hội viên, nông dân (đạt 61,8% lượt người tham dự). Toàn huyện có 101 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, nhìn chung các Câu lạc bộ duy trì hoạt động và đạt được nhiều kết quả tốt.

 
Bên cạnh đó, thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ ở chi, tổ Hội, các cấp Hội còn tích cực lồng ghép nhiều nội dung liên quan để tăng tính hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương. Đã có nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, các văn bản liên quan đến tình hình chính trị, kinh tế- xã hội của địa phương, văn bản mới chỉ đạo của Hội cấp trên được phổ biến đến từng cơ sở Hội. Qua đó giúp cán bộ, hội viên, nông dân kịp thời nắm bắt, hưởng ứng và tổ chức thực hiện.

 
Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo chuyên đề năm 2019 với những việc làm cụ thể, thiết thực được Hội triển khai thực hiện nghiêm túc; gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cụ thể, huyện Hội đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc tuyên truyền kỉ niệm 129 năm ngày sinh và 50 năm thực hiện Di chúc của Bác.

 
Trong năm 2019, Hội ND huyện đã tổ chức Hội nghị "Lấy ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2020". Thành phần tham dự là Thường trực Hội ND tỉnh; lãnh đạo các Ban chuyên môn của huyện Hội, các đồng chí lãnh đạo cán bộ phụ trách huyện; lãnh đạo MTTQ huyện, Phòng Nông nghiệp, Phòng Tài nguyên & Môi trường; Chủ tịch Hội ND các xã, thị trấn; một số Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; hội viên, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, có kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

 
Hội ND huyện, xã, thị trấn đều có Báo Nông thôn ngày nay, 100% chi Hội được trang bị thông tin công tác Hội để làm tài liệu sinh hoạt và học tập.

 
Các cấp Hội cũng luôn coi trọng công tác xây dựng tổ chức Hội, củng cố cơ sở, chi, tổ Hội vững mạnh, vừa kết hợp nâng cao chất lượng hội viên, nông dân vừa đi đôi với hoạt động đổi mới về nội dung, phương thức sinh hoạt, tập hợp hội viên. Trong năm, Ban Chấp hành Hội ND huyện tập trung chỉ đạo việc sáp nhập chi, tổ Hội sau khi sát nhập thôn xóm, tổ dân phố. Đến hết tháng 3/2019, toàn huyện có 111 chi Hội. Nhiều cơ sở Hội đã tích cực thực hiện công tác "Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh" đạt hiệu quả; điển hình như: Chi Hội Vũ Xá ở xã Tiêu Động; chi Hội thôn 1 ở xã Bối Cầu… đã làm tốt công tác đổi mới nội dung sinh hoạt của chi, tổ Hội; nhờ đó có tác dụng tích cực trong thúc đẩy các phong trào trên địa bàn ngày càng có sức lan tỏa.

 
Công tác phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, thường xuyên được các cấp Hội trong huyện quan tâm, xem đây là một trong những nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm của công tác Hội. Sáu tháng đầu năm 2019, toàn huyện đã vận động 301 hội viên, nông dân tham gia tổ chức Hội, phát thẻ cho hội viên mới. Bên cạnh đó, việc xây dựng và sử dụng quỹ Hội đảm bảo; 100% chi Hội có quỹ; quỹ Hội được sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả; kết quả thu, nộp Hội phí được thực hiện theo đúng Điều lệ, quy định của Hội. Chỉ đạo, hướng dẫn Hội ND xã Đồng Du kiện toàn bầu bổ sung 01 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, 01 ủy viên Ban Thường vụ giữ chức danh Chủ tịch Hội ND xã nhiệm kỳ 2018-2023 (do đồng chí Chủ tịch Hội chuyển công tác khác).

 
Việc tham gia giám sát thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn của các cấp Hội; nhất là thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc. Hội ND huyện chủ động đăng ký nội dung giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2019.
 

Tập trung vào các nội dung: Về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; chính sách đền bù khi thu hồi đất đai của hội viên, nông dân; chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, chế biến nông sản; môi trường nông thôn; các chính sách của Nhà nước hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất và an sinh xã hội… Năm 2019, Ban Thường vụ Hội ND huyện đã đăng ký nội dung giám sát với chuyên đề: “Giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm".

 
Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát được Hội xây dựng kế hoạch thực hiện; đồng thời, xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; kiểm tra giám sát hoạt động Quỹ HTND, vốn vay ủy thác ngân hàng CSXH tới Hội ND các xã, thị trấn trên địa bàn.

 
Ban Thường vụ Hội ND huyện cũng đã tập trung đi cơ sở, tổ chức hội nghị Ban Chấp hành để nghe, đánh giá về công tác xây dựng tổ chức Hội; thường xuyên chỉ đạo Hội ND cơ sở thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm. Năm 2019, Hội ND huyện tổ chức kiểm tra công tác Hội, việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn vay do Hội quản lý tại 9 cơ sở Hội, 18 chi Hội, 12 Tổ TK&VV và 35 hộ tham gia vay vốn.

 
Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Ban đại diện ngân hàng CSXH huyện kiểm tra việc sử dụng, quản lý các chương trình nguồn vốn vay tại 7 cơ sở Hội, 7/70 Tổ TK&VV và 24 hộ vay. Qua kiểm tra, giám sát, các đơn vị đều chấp hành đúng điều lệ Hội; thực hiện tốt quy định của Hội cấp trên, của ngân hàng CSXH; các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích…

 
Hội ND huyện thường xuyên chủ động phối hợp với ngành chức năng trên địa bàn tổ chức hoạt động tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; xây dựng và triển khai công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân.

 
Có thể thấy, Hội ND huyện đã thể hiện sự chủ động, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện. Nhiều đơn vị sau khi triển khai thực hiện còn tiến hành việc tổ chức sơ, tổng kết để đánh giá và kịp thời nhân rộng các mô hình hiệu quả, phát huy những giải pháp, cách làm hay, hiệu quả trong công tác Hội và phong trào nông dân.


 

Huy Tùng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
47.100
47.900
Vàng nhẫn
45.200
46.100
Vàng nhẫn
45.200
46.200
Tỷ giá