Thứ năm, 02/07/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Bình Thuận: Tuyên truyền 1623 cuộc, phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 80.300 lượt cán bộ, hội viên, nông dân
10:17 - 08/01/2020
(Cổng ĐT HND)- Qua 05 năm thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội Nông dân các cấp đã chủ động, sáng tạo tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Quyết định 81 một cách tích cực, góp phần đảm bảo trật tự xã hội, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp, vừa giữ được tình làng nghĩa xóm, tăng cường khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của các cấp Hội ngày càng có hiệu qủa

Đồng thời thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước của đội ngũ cán bộ làm công tác Hội đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của hội viên, nông dân. Đạt được kết quả đó, phần lớn là do ý thức của nông dân ngày càng được nâng cao cùng với hoạt động nhiệt tình của các hòa giải viên tổ hòa giải và Hội đồng hòa giải các xã, phường, thị trấn cùng sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể các cấp.
 

Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (Sở Tư pháp) tổ chức 4 đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hơn 280 lượt hội viên, nông dân ở các xã, phường (Sông Luỹ, Bình Tân, huyện Bắc Bình; Hàm Tiến, Mũi Né, Tp. Phan Thiết) riêng đối với cấp huyện đã phối hợp với các Trung tâm trợ giúp pháp lý của địa phương tổ chức 1623 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 80.306 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham dự nhằm tư vấn pháp luật cho nông dân ở những nơi có các dự án thu hồi nhiều đất nông nghiệp, giúp nông dân giải toả nhiều bức xúc, mâu thuẫn trong tranh chấp dân sự nhất là lĩnh vực đất đai.


Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh còn phối hợp với Công an tỉnh, Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên – Môi trường), Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban Xã hội – Dân số & Gia đình (Trung ương Hội), Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm  và thuỷ sản (Sở Nông nghiệp & PTNT)  tổ chức 20 lớp tập huấn, tuyên truyền về tác hại của ma tuý, công tác bảo vệ môi trường, Luật An toàn giao thông, phòng chống bạo lực gia đình, sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản an toàn vì sức khoẻ cộng đồng cho 1.191 cán bộ, hội viên nông dân tham dự tại các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

 
Hội đã phối hợp với các ngành chức năng tham gia tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đã hòa giải thành 581vụ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn nội bộ gia đình.

 
Cấp phát miễn phí 148 cuốn tài liệu Sổ tay Phổ biến pháp luật, Sổ tay hỏi đáp về Luật chăn nuôi, Luật trồng trọt; 1270 tờ gấp tuyên truyền Luật An toàn thông tin mạng 2015, Luật Trợ giúp pháp lý 2017, Luật An ninh mạng 2018, Luật Tố cáo năm 2018 cho hội viên,  nông dân.

 
Trên cơ sở chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh, 10/10 Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố có Công văn chỉ đạo các cơ sở Hội phối hợp tổ chức nghiên cứu, quán triệt đến cán bộ, hội viên, nông dân về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với tình hình địa phương. Qua đó giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật.

 
Chi bộ, Công đoàn cơ quan Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức quán triệt Luật phổ biến giáo dục pháp luật, công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Bảo hiểm y tế; Luật An ninh mạng…. cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.


Đồng thời, cơ quan hàng tháng đều tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” để phổ biến, tuyên truyền một số nội dung cơ bản của Luật. Qua đó, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan chấp hành nghiêm Hiến pháp và pháp luật đồng thời chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện Luật PBGDPL.

 
Tiếp tục phát huy vai trò của 37 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” hoạt động tương đối ổn định, hiệu quả giúp hội viên nông dân tìm hiểu thêm kiến thức về pháp luật, giảm bớt khiếu kiện, các mâu thuẫn nhỏ được giải quyết ngay tại tổ hòa giải. Nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả như: Mô hình ánh sáng an ninh nông thôn văn minh và bảo đảm an ninh trật tự ở xã Vũ Hòa, Trà Tân, Đức Hạnh (huyện Đức Linh); xã Hàm Minh, Tân Thuận (Hàm Thuận Nam); xã Hàm Trí (Hàm Thuận Bắc); xã Gia An (huyện Tánh Linh); mô hình an ninh trật tự tại xã Sùng Nhơn (huyện Đức Linh); xã Thắng Hải (huyện Hàm Tân), xã Phan Hòa (huyện Bắc Bình); tổ tự quản, tự phòng gắn với các tổ, nhóm thanh long VietGap ở huyện Hàm Thuận Bắc.

 
Nhìn chung, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tập trung vào các nội dung tuyên truyền về các Luật như Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai … đồng thời phối hợp triển khai thường xuyên với nhiều hình thức tuyên truyền như  tập huấn, phát tờ rơi, loa phát thanh ở địa phương….đã tạo sự chuyển biến nhất định trong việc nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân.

 
Qua hoạt động các mô hình nông dân đã được cung cấp, tiếp cận các kiến thức pháp luật cơ bản, liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, đến đời sống, sản xuất của hội viên, nông dân thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, đa dạng và phù hợp góp phần nâng cao nhận thức pháp luật tạo chuyển biến thành hành vi thực hiện và chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương, gìn giữ khối đại kết đoàn kết toàn dân, hạn chế tình trạng khiếu nại đông người, vượt cấp, tranh chấp kéo dài.

 
Ngoài ra, Hội ND các cấp còn phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thông qua hội nghị cán bộ công chức, các cuộc họp cơ quan, chi bộ; xây dựng và chỉnh sửa ban hành Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ, đặc biệt là quy chế làm việc cơ quan.


Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, cơ quan và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.
 
 
Việc thực hiện quy chế dân chủ được lãnh đạo cơ quan ban hành Quy chế cụ thể để thực hiện, nhất là những việc có liên quan đến tổ chức, cán bộ, tài chính quy định rõ việc lấy ý kiến của cán bộ, công chức trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm; nâng lương trước thời hạn; công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình; công tác bồi dưỡng, đào tạo được bình xét, lựa chọn trong diện cán bộ quy hoạch theo năng lực và thứ tự ưu tiên.

 
Đối với hệ thống Hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho hội viên nông dân, làm tốt công tác tổ chức xây dựng Hội và phong trào của nông dân tại các cơ sở, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nên đã hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp đông người của hệ thống Hội trong những năm gần đây.
 

Đến nay có 10/10 huyện, thành phố và 127/127 cơ sở Hội Nông dân xã, phường, thị trấn có cán bộ tham gia Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở các cấp.
 

Tình hình hoạt động và tham gia của cán bộ, hội viên, nông dân ở các chi, tổ Hội là nâng cao vai trò trách nhiệm của của tổ chức Hội trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên nông dân, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở được duy trì thường xuyên, cũng là nâng cao vai trò về về kiểm tra, giám sát của người dân, nhất là trong giai đoạn hiện nay thực hiện mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
 

Các thôn, khu phố, thường xuyên tổ chức hội nghị để bổ sung, chỉnh sửa các quy chế, quy ước, hương ước phù hợp với điều kiện và các hoạt động của thôn, khu phố. Do thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ cơ sở nên việc công khai trước nhân dân được thực hiện thường xuyên, đảm bảo dân chủ, cởi mở, người dân đồng tình ủng hộ, có sự đồng thuận giữ người dân và chính quyền nên tình hình an ninh, trật tự ở thôn xóm, bản, làng ổn định đã góp phần phát triển kinh tế, văn hoá xã hội ở nông thôn đời sống của nông dân ngày càng được ấm no và hạnh phúc.

Mai Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
49.220
49.600
Vàng nhẫn
48.970
49.520
Vàng nhẫn
48.970
49.620
Tỷ giá