Thứ hai, 10/08/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Vai trò của Hội ND trong công tác giám sát, phản biện xã hội
16:39 - 26/09/2019
(Cổng ĐT HND)- Sau khi Nghị quyết số 49- NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 được ban hành, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trong hệ thống Hội đảm bảo theo định hướng đề ra trong Nghị quyết, đúng quy định của pháp luật.
Các cấp Hội luân chú trọng công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho hội viên, nông dân    (Ảnh minh họa)

Trong đó, nhấn mạnh vai trò tập hợp, vận động nông dân thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

 
 Đặc biệt chú trọng công tác giám sát và phản biện xã hội được quy định trong Hiến pháp, Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 

 Ban Thường vụ Trung ương Hội phân công đơn vị đầu mối (Ban Kiểm tra) tham mưu giúp Ban Thường vụ Trung ương Hội hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị.
 

Hội Nông dân Việt Nam ngày một thể hiện rõ vai trò chủ thể phản biện xã hội đối với Đảng, Nhà nước thông qua việc phản ánh, kiến nghị, đóng góp với Đảng, Nhà nước cũng như các cơ quan có thẩm quyền về xây dựng và ban hành các chủ trương, chính sách, đề án, dự án, pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân, trách nhiệm của tổ chức Hội.
 

Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng pháp luật, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó một số cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoạch định chủ trương, chính sách đã gửi dự thảo tới Hội Nông dân để lấy ý kiến, đề nghị cung cấp các thông tin có liên quan.
 

Các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, XI, XII; góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ địa phương; xây dựng chiến lược phát triển kinh tế.
 

Hội Nông dân cấp tỉnh, thành phố giới thiệu cán bộ cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để bầu tham gia Hội thẩm nhân dân. Những cán bộ Hội được giới thiệu có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có uy tín trong cộng đồng dân cư, có tinh thần dũng cảm và kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và trung thực; có kiến thức pháp luật; có hiểu biết xã hội; có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 

Việc cán bộ Hội tham gia hội thẩm nhân dân tại các buổi xét xử của Tòa án nhằm thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực tư pháp, đồng thời thông qua đó để nhân dân tham gia một cách có hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước nói chung, hoạt động của tòa án nói riêng; tạo niềm tin cho nhân dân với pháp luật, đúng với tinh thần Hiến pháp là một nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Long Thành
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
56.500
58.130
Vàng nhẫn
54.400
55.800
Vàng nhẫn
54.400
55.900
Tỷ giá