Thứ bảy, 02/07/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Trà Vinh: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát
11:40 - 17/08/2021
(Cổng ĐT HND) – Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát trong toàn hệ thống Hội được Ban Thường vụ Hội ND tỉnh luôn quan tâm, tăng cường triển khai thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của các cấp Hội.

Cán bộ Hội thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn để nâng cao kiến thức và nghiệp vụ. Ảnh minh họa

 
Đáng chú ý, để kiện toàn và củng cố bộ máy hoạt động, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chủ động xây dựng và ban hành Đề án thành lập Ủy ban kiểm tra Hội ND tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn Hội ND cấp huyện và cơ sở thành lập Ủy ban kiểm tra các cấp. Theo đó, các cấp Hội đã tiến hành đầy đủ các bước theo quy trình trong việc thành lập Ủy ban kiểm tra; đảm bảo thực hiện đúng tinh thần các Nghị quyết của Đảng và của Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 
Đến nay, toàn hệ thống Hội đã thực hiện xong việc bầu Ủy ban kiểm tra cấp tỉnh gồm 7 đồng chí; Hội ND các huyện, thị, thành phố đã bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 45 đồng chí; các cơ sở Hội bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 309 đồng chí. Ủy ban kiểm tra Hội ND các cấp hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành Hội ND về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội; việc chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện các chủ trương, quy định của Hội…

 
Theo đó, Hội ND tỉnh đã ban hành các Quy định và hướng dẫn cụ thể về công tác kiểm tra, giám sát của Hội. Đồng thời, các cấp Hội tập trung triển khai việc củng cố, phân công cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra. Hàng năm, căn cứ vào chương trình công tác đã đề ra, các cấp Hội chủ động xây dựng kế hoạch và tham mưu, tổ chức các cuộc kiểm tra theo định kỳ.

 
Kết quả, năm 2020, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức thực hiện được 271 cuộc kiểm tra, giám sát. Trong đó, các cấp Hội tiến hành 226 cuộc kiểm tra tại 9 huyện, thị, thành Hội; 103 cơ sở Hội; 735 chi Hội.

 
Bên cạnh đó, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh phối hợp với Hội ND huyện và cơ sở tiến hành kiểm tra tại 13 dự án vay vốn từ nguồn ủy thác của Quỹ HTND Trung ương và nguồn cấp tỉnh đối với 202 hộ hội viên, nông dân vay. Hội ND các huyện, thị, thành phố cũng tổ chức kiểm tra định kỳ tại 28 dự án, mô hình với 178 hộ vay được thẩm định, kiểm tra theo đúng qui định.

 
Hàng năm, Ban Điều hành Quỹ HTND chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ HTND và chương trình ủy thác vốn vay với ngân hàng CSXH. Năm 2020 cũng đã tổ chức phối hợp đi kiểm tra tại 04 huyện, thị, 04 cơ sở Hội cùng 32 Tổ TK&VV.

 
Nội dung kiểm tra tập trung chủ yếu vào: Việc chấp hành Điều lệ Hội; triển khai thực hiện 3 Nghị quyết về xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; thực hiện các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân; việc thực hiện Đề án 24 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN về xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp; xây dựng, quản lý và sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND, quản lý nguồn vốn vay ủy thác với ngân hàng CSXH và ngân hàng Nông nghiệp & PTNT; các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề cho hội viên, nông dân; việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân...

 
Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát không chỉ được các cấp Hội thực hiện thường xuyên mà còn được tiến hành thông qua các đợt kiểm tra theo từng thời điểm nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc chấp hành Điều lệ Hội, các chủ trương, nghị quyết và chương trình công tác... Thông qua đó đã kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những sai sót, lệch lạc trong quá trình chỉ đạo thực hiện; đồng thời, phát hiện những nhân tố mới, kinh nghiệm và những cách làm hay để phổ biến, nhân rộng.

 
Qua kiểm tra và tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng, có 03 đơn vị huyện Hội đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 05  huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 huyện hoàn thành nhiệm vụ. Cùng với đó, có 43 cơ sở Hội đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 59 cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 cơ sở hoàn thành nhiệm vụ; có 285 chi Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 417 chi Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, 34 chi Hội hoàn thành nhiệm vụ.

 
Thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị, các cấp Hội đã chủ động phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tiến hành giám sát theo Chương trình của Mặt trận Tổ quốc. Bên cạnh đó, nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Quyết định 217, Hội ND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung của Quyết định; mục đích, tính chất, các nguyên tắc của công tác giám sát và phản biện xã hội…

 
Các cấp Hội đã phối hợp cùng các ngành tham gia giám sát 438 cuộc về thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hội viên, nông dân. Nội dung chủ yếu được tập trung đánh giá gồm: Trong hoạt động sản xuất; xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa; xây dựng các công trình tại địa phương... Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân để nêu đề xuất, kiến nghị với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

 
Mặt khác, Hội ND tỉnh còn tham gia giám sát Sở Khoa học công nghệ về việc chuyển giao khoa học công nghệ cho hội viên, nông dân; tham gia xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp; giám sát UBND huyện Duyên Hải, thị xã Duyên Hải, thành phố Trà Vinh về thực hiện Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; giám sát UBND huyện Cầu Kè về thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, Hội ND các huyện, thị, thành phố cũng đã tiến hành giám sát 9 cuộc; Hội ND các cơ sở giám sát 103 cuộc…

 
Có thể thấy, công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian qua đã giúp đội ngũ cán bộ Hội kịp thời nắm bắt được tình hình hoạt động tại cơ sở. Thông qua việc các cấp Hội tích cực phối hợp với ngành chức năng cùng cấp tổ chức nhiều hoạt động đối thoại với người dân cũng đã giúp giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, bức xúc ở cơ sở được kịp thời. Qua đó, góp phần giảm bớt tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài cũng như củng cố niềm tin cho hội viên, nông dân.

Công Bảo
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá