Thứ ba, 02/03/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Sóc Trăng: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên, nông dân
15:00 - 17/09/2020
(Cổng ĐT HND)- Năm 2019, các cấp Hội ND đã tổ chức 762 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 39.153 lượt hội viên, nông dân. Đồng thời, thông qua 135 cuộc tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý do các cấp Hội phối hợp tổ chức, có 7.382 lượt hội viên, nông dân được hỗ trợ.

Các cấp Hội tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân (Ảnh minh họa)

 
Với vai trò là thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cấp Hội bám sát các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn.

 
Theo đó, các cấp Hội trong tỉnh thường xuyên tăng cường sự phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý để sớm phát hiện và hòa giải những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc tuyên truyền về các nội dung cụ thể, trực tiếp gắn với đời sống hàng ngày của hội viên, nông dân như: Chính sách về đất đai, giải phóng mặt bằng; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông...

 
Đến nay, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với ngành chức năng trên địa bàn tổ chức 7.254 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 326.429 lượt hội viên, nông dân.

 
Năm 2019, Hội ND cơ sở tích cực phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể cùng cấp tổ chức nhiều cuộc đối thoại với hội viên, nông dân. Nội dung đối thoại tập trung vào những lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất của bà con nông dân, cụ thể như: Đất đai, môi trường, hôn nhân gia đình… Hội ND huyện Long Phú phối hợp với UBND và ngành chức năng cùng cấp tổ chức thành công cuộc đối thoại với hội viên, nông dân.
 

Bên cạnh đó, thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ ở chi, tổ Hội, các cấp Hội còn tích cực lồng ghép nhiều nội dung liên quan để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương. Nhờ đó, nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, các văn bản liên quan đến tình hình chính trị, kinh tế- xã hội của địa phương, văn bản mới chỉ đạo của Hội cấp trên… được phổ biến đến các cơ sở Hội trong toàn tỉnh.

 
Hội ND tỉnh đã tăng cường sự phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn tổ chức 54 lớp tập huấn về: Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Luật Đất đai năm 2013; các kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật… cho 2.940 lượt hội viên, nông dân. Qua đó, giúp cán bộ, hội viên, nông dân kịp thời nắm bắt nghiệp vụ và tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng qui định.

 
Nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và để đưa thông tin đến với hội viên, nông dân nhanh chóng, kịp thời, Hội ND tỉnh thường xuyên khuyến khích việc viết tin, bài đăng trên Trang thông tin điện tử. Các cấp Hội tổ chức cấp phát Báo Nông thôn ngày nay cho 100% chi, tổ Hội dùng làm tài liệu sinh hoạt.

 
Hội ND tỉnh còn tiếp nhận và phát hành 2.550 tờ gấp tuyên truyền pháp luật về một số lĩnh vực cụ thể. Đồng thời, các cấp Hội cũng triển khai việc cấp phát 880 quyển tài liệu gồm: Sổ tay Hỏi - Đáp pháp luật; các loại sách tìm hiểu về pháp luật… nhằm trang bị cho các cơ sở Hội và các tủ sách pháp luật ở địa phương.

 
Ngoài ra, cùng với việc tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng, việc tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa thông qua các hội thi cũng được các cấp Hội áp dụng và tổ chức triển khai.

 
Hàng năm, các cấp Hội tích cực phối hợp với các sở, ngành trên địa bàn tổ chức 33 cuộc thi “Nông dân tìm hiểu pháp luật” gắn với thi “Tuyên truyền viên giỏi” thu hút sự quan tâm của 6.750 lượt hội viên, nông dân hăng hái đăng ký tham gia thi tài và đến cổ vũ.

 
Từ những hoạt động tập thể do các cấp Hội tổ chức đã tạo ra nhiều sân chơi bổ ích, mở rộng mối quan hệ đoàn kết, cổ vũ, nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên, nông dân. Đồng thời, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn kết tình làng nghĩa xóm ở địa bàn nông thôn. Thông qua các Hội thi đã tạo được sức lan tỏa cùng sự chuyển biến thiết thực trong cán bộ, hội viên, nông dân; từ việc nâng cao nhận thức về pháp luật để tuân thủ và làm theo.

 
Hàng năm, Hội ND tỉnh cũng đã lên kế hoạch xây dựng, thành lập mới và duy trì hoạt động thường xuyên của 91 mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 2.695 thành viên tham gia làm nòng cốt.

 
Đến nay, các cấp Hội phối hợp với các sở, ngành, Mặt trận và đoàn thể cùng cấp tham gia tiếp nhận và giải quyết 1.122 đơn, thư khiếu nại; trong đó, đã hòa giải thành 898 đơn thư và chuyển tiếp 224 đơn thư, vụ việc tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Những vụ việc hòa giải thành đã góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp.

 
Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục được tiến hành đồng bộ, các cấp Hội đã góp phần nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, ý thức cảnh giác cách mạng; đồng thời, động viên, cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự chủ, tự lực, tự cường vươn lên của hội viên, nông dân. Qua đó, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của hội viên, nông dân với Đảng, Nhà nước.


 

Trọng Bình
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá