Thứ hai, 30/11/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai: Tạo chuyển biến mạnh mẽ
08:26 - 15/05/2020
Sự đồng thuận của người dân, với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đã giúp chương trình xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai đạt kết quả cao.
Khu sản xuất dâu tây ứng dụng công nghệ cao tại Lào Cai. Ảnh: HĐ.

Không chờ đầu tư của Nhà nước

Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới qua các phong trào thi đua ngay từ khi triển khai đã nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Công tác tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua thời gian qua là tương đối đồng bộ, rộng khắp với nhiều nội dung phù hợp, sát với thực tế và tạo được sự chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đã cụ thể hóa phong trào bằng những chương trình, kế hoạch, việc làm phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương.

Các cuộc vận động hướng vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới một cách thiết thực, hiệu quả, như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “5 không 3 sạch”; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”…

Kết quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động đã góp phần tích cực vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện mức sống của người dân tại khu vực nông thôn.

Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất phát triển kinh tế để thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng; tham gia hiến đất làm các công trình công cộng; đóng góp công sức lao động xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Có thể nói, công tác tuyên truyền, vận động đã có tác động rất tích cực, làm thay đổi nhận thức của cán bộ và người dân. Đa số đã chuyển từ thụ động, trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước sang chủ động lựa chọn nội dung ưu tiên, đóng góp công sức và tích cực tham gia thực hiện, tạo thành một phong trào có sự hưởng ứng sâu rộng khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhân dân, tạo động lực to lớn biến chương trình thành một phong trào ngày càng có sức lan tỏa lớn.

Người dân tham gia phong trào làm đường, tạo bộ mặt mới cho nông thôn ở Lào Cai. Ảnh: HĐ.

Người dân tham gia phong trào làm đường, tạo bộ mặt mới cho nông thôn ở Lào Cai. Ảnh: HĐ.

Diện mạo mới cho nông thôn

 

Sau khi Trung ương ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Lào Cai đã cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình để các địa phương tiếp tục đà phát triển, cán đích nông thôn mới.

Sau 10 năm triển khai thực hiện, chương trình xây dựng nông thôn mới đã tập hợp sức mạnh đoàn kết, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân.

Xây dựng nông thôn mới được thực hiện đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong khu vực nông thôn, cơ sở hạ tầng nông thôn phát triển, đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần đựơc nâng cao, môi trường được cải thiện, an ninh trật tự khu vực nông thôn được đảm bảo, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn; kết cấu hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư nâng cấp.

Qua tuyên truyền đã vận động từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người dân tham gia ủng hộ 1.236,88 tỷ đồng. Trong đó, gần 90 tỷ đồng tiền mặt, trên 250 ha đất, trên 5 triệu ngày công lao động, 309 phòng học, xóa 1.118 nhà dột nát…

Giao thông nông thôn được đẩy mạnh, tạo thành phong trào lan tỏa đến mọi xóm làng, người dân; đến nay 100% số xã có đường đến trung tâm xã, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội.

Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp giữ được mức tăng trưởng ổn định, tạo được các vùng sản xuất hàng hóa; năng suất chất lượng của cây trồng, vật nuôi được nâng lên.

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp trên một đơn vị diện tích đất canh tác tăng cao. Đời sống của người dân khu vực nông thôn được cải thiện rõ rệt, tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh; an sinh xã hội ngày càng được đảm bảo... dân chủ ở cơ sở được phát huy.

Đến nay, Lào Cai đã có 52 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành vượt mục tiêu đại hội trước 1 năm. Đến hết năm 2020 dự kiến có 55 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 5 xã so với mục tiêu đại hội, vượt 14 xã so với Trung ương giao…

Để đạt được những kết quả trên, Đảng bộ Sở NN- PTNT tỉnh Lào Cai đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai những giải pháp phù hợp, mang lại hiệu quả cao. Cùng với đó, cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, nhất là chính quyền cơ sở không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội trong xây dựng nông thôn mới.

Qua đó, tập trung mọi nguồn lực đầu tư và đặc biệt là ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, giúp nâng cao đời sống bà con nhân dân thông quan xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Nguyễn Anh Tuấn (Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Lào Cai)
Nguồn: NNVN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá