Thứ bảy, 23/10/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao
15:08 - 13/07/2021
100% xã, 4/9 huyện, TP của tỉnh Vĩnh Phúc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là tiền đề để các địa phương bắt tay vào xây dựng NTM nâng cao.

Để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 30% số thôn được công nhận thôn NTM kiểu mẫu, tỉnh cần sớm có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để các địa phương đẩy nhanh tiến độ.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã, sự  đồng thuận cao của nhân dân, đến nay, xã Liên Châu (Yên Lạc) và xã Tam Phúc (Vĩnh Tường) đã đủ điều kiện, hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn NTM nâng cao và được tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2020.

Một góc huyện Yên Lạc nhìn từ trên cao. Ảnh minh họa.

Một góc huyện Yên Lạc nhìn từ trên cao. Ảnh minh họa.

Sớm ban hành bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, kiểu mẫu của tỉnh

Theo Quyết định số 1980 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020, thì một số huyện trong tỉnh có một số xã chưa đạt theo chuẩn NTM vùng Đồng bằng Sông Hồng như: huyện Tam Dương có 3 tiêu chí là giao thông, cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí nước sạch; huyện Sông Lô có 5 tiêu chí là giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, giáo dục và đào tạo, môi trường và an toàn thực phẩm; huyện Lập Thạch có 4 tiêu chí là giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tuy còn nhiều khó khăn, trong những năm qua, các cấp chính quyền cùng với người dân lỗ lực,tập trung để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn theo chuẩn mới và đẩy nhanh xây dựng NTM nâng cao.

Ông Trần Quốc Chí, Trưởng phòng Nông nghiệp cho biết: Để huyện Tam Dương đạt chuẩn NTM và 8 xã trung du đạt các tiêu chí NTM vùng đồng bằng Sông Hồng thì trong năm 2021, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sức dân, địa phương đề nghị tỉnh sớm ban hành bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục cho các địa phương thực hiện tiêu chí giao thông theo Nghị quyết số 25 của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Cùng với đó, hỗ trợ cho các xã mở rộng diện tích nhà văn hóa thôn và hỗ trợ các hộ dân ở các xã Hướng Đạo, Đồng Tĩnh, Hoàng Hoa xây dựng các công trình nước sạch.

Hoàn thành được các nhiệm vụ này trong năm nay sẽ là tiền đề để đến năm 2025, toàn huyện có 8/12 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, trong đó có từ 5-6 xã hoàn thành thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao

Cũng như huyện Tam Dương, để huyện Lập Thạch hoàn thành cả 2 nhiệm vụ là đạt chuẩn NTM và đạt chuẩn các tiêu chí vùng đồng bằng sông Hồng trong năm 2022, UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lập Thạch chung sức xây dựng NTM” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Đồng thời, triển khai các chính sách hỗ trợ tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp, nhất là cấp xã, thôn. Bên cạnh đó, huyện cũng đang đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các xã cứng hóa 100% tuyến đường giao thông theo quy định.

Tiếp tục có cơ chế hỗ trợ cứng hóa đường trục chính nội đồng, hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng mở rộng diện tích trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn và xây dựng các công trình cung cấp nước sạch tập trung tại một số xã vùng trũng; riêng đối với các tiêu chí huyện NTM, đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng sân vận động huyện, nhà luyện tập thể dục thể thao, bãi rác tập trung tại 2 thị trấn và khu xử lý rác thải tập trung của huyện.

Những 'phố trong làng' là hình ảnh dễ dàng bắt gặp tại các làng quê của huyện Vĩnh Tường.

Những "phố trong làng" là hình ảnh dễ dàng bắt gặp tại các làng quê của huyện Vĩnh Tường.

Tại huyện Yên Lạc, với lợi thế là huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn NTM, huyện đang tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp để giai đoạn 2021-2025 để có trên 30% xã NTM nâng cao, trên 25% thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu và hơn 15% xã đạt xã NTM kiểu mẫu.

Ngay trong năm 2021 huyện đặt mục tiêu hai xã Nguyệt Đức và Yên Đồng đạt chuẩn NTM nâng cao và 15 thôn đang tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí để được công nhận thôn NTM mới kiểu mẫu.

Tuy nhiên tiến độ thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao và thôn NTM kiểu mẫu còn chậm và gặp nhiều khó khăn, nhất là các tiêu chí về giao thông, tiêu chí hộ nghèo, tiêu chí văn hóa, tiêu chí môi trường, hệ thống chính trị và an ninh trật tự xã hội.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, các cơ quan chuyên môn phụ trách các tiêu chí đang tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã thực hiện, tập trung vào các tiêu chí chưa hoàn thành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, tự giác trồng cây xanh, trồng hoa, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ ngay tại hộ.

Huyện cũng đã có văn bản đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho các địa phương thực hiện các tiêu chí, đồng thời, xem xét, sửa đổi tiêu chí nước thải khu dân cư được thu gom và xử lý phù hợp trước khi thải ra môi trường thuộc tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu cho phù hợp với thực tiễn.

Đề nghị tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho các địa phương

Cùng với Tam Dương, Lập Thạch, Yên Lạc, các địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng đang tăng tốc trong thực hiện xây dựng NTM, bởi hoàn thành nhiệm vụ này sẽ là tiền đề vững chắc, là động lực thúc đẩy cho các huyện, thành phố hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra trong giai đoạn 2021-2025.

Để đạt mục tiêu trên thì ngay trong năm 2021, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sức dân, lồng ghép, ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 cùng những cơ chế, chính sách hỗ trợ cho chương trình, tạo điều kiện để thực hiện theo đúng lộ trình, góp phần xây dựng lên những vùng quê đáng sống, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.


Nam Khánh - Hồng Đức
Nguồn: NNVN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá