Thứ ba, 13/04/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Con đường đi của Hà Nội trong thực hiện chương trình OCOP 2021-2025
09:18 - 29/12/2020
Thời gian vừa qua, Hà Nội là một trong những địa phương thuộc top đầu của cả nước về thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.
Nông sản tại một hội chợ. Ảnh minh họa: NNVN.


Tính đến thời điểm này, Hà Nội đã đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận được 630 sản phẩm OCOP và Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp huyện và Tổ tư vấn đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Thành phố đang đẩy nhanh tiến độ đánh giá phân hạng khoảng trên 370 sản phẩm hoàn thành trong tháng 12/2020. Có được thành tích đó là nhờ vào những nguyên nhân sau:

Một là, Hà Nội đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phương pháp, cách thức tiếp cận và triển khai Chương trình đến đội ngũ cán bộ các cấp, đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất để tạo nên phong trào sâu rộng sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu để thống nhất trong nhận thức và hành động. Từ đó kích thích tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện và động lực cho người sản xuất mạnh dạn đầu tư, phát triển các sản phẩm lợi thế của mỗi địa phương.

Hai là, cần coi Chương trình OCOP là một chương trình phát triển kinh tế quan trọng, chủ lực của nhân dân, trong xây dựng dựng nông thôn mới bền vững. Cấp tỉnh cần thành lập phòng chuyên môn giúp việc thuộc Văn phòng Điều phối nông thôn mới; cấp huyện cần có từ 2 - 3 cán bộ chuyên trách tham mưu giúp việc được đào tạo để có trình độ năng lực, nhận thức, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao.

Ba là, xác định xúc tiến thương mại là then chốt. Thực hiện tốt các giải pháp thúc đẩy, kết nối, phát triển mở rộng thị trường, ưu tiên tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Không dừng lại ở đó, trong giai đoạn 2021-2025 thành phố định hướng phát triển sản phẩm OCOP có lợi thế của Hà Nội theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện; quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP một cách thống nhất, đồng bộ.

Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ) nhằm sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế; góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn Hà Nội.

Tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP; xác định rõ mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ trọng tâm. Chủ động, quyết tâm, phối hợp thường xuyên, thống nhất giữa các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình.

Trưng bày nông sản tại một hội chợ. Ảnh minh họa: NNVN.

Trưng bày nông sản tại một hội chợ. Ảnh minh họa: NNVN.

Tất cả nhằm mục tiêu phát triển, nâng cấp, hỗ trợ, hoàn thiện và tổ chức đánh giá xếp hạng mỗi năm ít nhất khoảng 400 sản phẩm mới, ưu tiên các sản phẩm từ ý tưởng, sản phẩm đặc sản các vùng miền, làng nghề có thương hiệu, sản phẩm chủ lực của các địa phương, sản phẩm có sự tham gia đông đảo của cộng đồng, trên  sản phẩm được tham gia đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp quốc gia theo quy định.

 

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại; lồng ghép, tổ chức hội chợ OCOP và diễn đàn kết nối giao thương cấp Thành phố; hỗ trợ các cơ sở sản xuất tham gia hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế nhằm quảng bá giới thiệu các sản phẩm OCOP đối với các sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và chủ hộ sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm, tìm hiểu nhà phân phối, mở rộng thị trường. Xây dựng các điểm bán các sản phẩm OCOP tại các quận, huyện, thị xã.

Để thực hiện những mục tiêu đó, Hà Nội đã có những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành bộ máy chính quyền; đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp về thực hiện Chương trình OCOP.

Thường xuyên rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình OCOP, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình OCOP.

Gạo Bảo Minh tại một quầy hàng. Ảnh: NNVN.

Gạo Bảo Minh tại một quầy hàng. Ảnh: NNVN.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân; tuyên truyền Chương trình OCOP trên các phương tiện truyền thông, mở rộng tuyên truyền trên mạng xã hội; tập trung đào tạo tập huấn cho cán bộ quản lý và các chủ thể tham gia chương trình OCOP.

Tổ chức các đoàn công tác của Ban chỉ đạo, Hội đồng đánh giá, Tổ tư vấn, cán bộ làm OCOP từ Thành phố tới huyện, xã, các chủ thể sản xuất đi học tập, trao đổi kinh nghiệm trong nước và nước ngoài.

Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại để đưa các sản phẩm  OCOP, đặc sản vùng miền, các sản phẩm tiềm năng tham gia Chương trình OCOP của Hà Nội và cả nước vào các hệ thống siêu thị, cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, cửa hàng kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ, điểm tư vấn giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, các sàn giao dịch điện tử, bán hàng Online và xuất khẩu để sản phẩm OCOP trở thành một thương hiệu mạnh được đông đảo người tiêu dùng trong nước và Quốc tế quan tâm và sử dụng.

Hỗ trợ các chủ thể thực hiện Nghị định số 98 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Quyết định số 1804 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025; Nghị định số 52 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; lồng ghép triển khai các chương trình khuyến nông, khuyến công; Nghị định số 83 của Chính phủ về khuyến nông.

Triển khai thực hiện Đề án xây dựng Trung tâm thiết kế sáng tạo và giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái của quốc gia tại Hà Nội...

Thúy Vi
Nguồn: NNVN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá