Thứ ba, 13/04/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Hội ND Nam Định: Hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
15:09 - 26/10/2020
(Cổng ĐT HND)- Mười năm qua, với nhiều cách làm sáng tạo, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân phát huy hiệu quả nguồn lực cộng đồng để xây dựng NTM.
Tỉnh Nam Định là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.


Ban Chấp hành Hội ND tỉnh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về tiếp tục nâng cao vai trò của Hội tham gia xây dựng nông thôn mới, trong đó, xác định công tác tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực trong cộng đồng để xây dựng NTM theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”; “phát huy nội lực, vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư”, đặc biệt là sự tham gia trực tiếp của hội viên, nông dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
 
 
Trên cơ sở đó, các cấp Hội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, trước hết là để hội viên thấy được xây dựng NTM chính là làm cho người dân, vì người dân. Thời gian đầu, Hội tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và hội viên, nông dân; sau đó tuyên truyền sâu rộng về các tiêu chí, đặc biệt xác định những tiêu chí nào người dân tham gia trực tiếp được và lấy nguồn lực từ đâu để thực hiện.
 
 
Đến nay, Hội đã xây dựng đề cương, tài liệu tuyên truyền; tổ chức 125 hội nghị báo cáo viên để cung cấp thông tin; tổ chức 250 buổi tọa đàm, tập huấn; cấp phát trên 3.500 cuốn sổ tay hỏi đáp về NTM và vai trò của Hội ND trong xây dựng NTM; xây dựng chuyên mục “Nông dân Nam Định với nông thôn đổi mới”; hàng quý cung cấp 3.000 cuốn Bản tin Nông dân Nam Định để làm tài liệu sinh hoạt chi, tổ Hội.
 
 
Đồng thời, Hội tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trực tiếp tham gia góp ý vào quá trình triển khai xây dựng NTM ở địa phương (từ công tác quy hoạch xây dựng NTM, phát triển sản xuất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội) và tham gia cụ thể vào 19 tiêu chí. Theo đó, các cơ sở Hội cùng với Ban xây dựng NTM hướng dẫn, tổ chức cho nông dân bàn bạc, lựa chọn tiêu chí, dự án nào cần làm trước, phù hợp với điều kiện và khả năng huy động nguồn lực của cộng đồng dân cư ở địa phương đó.
 
 
Một trong những cách làm hay, sáng tạo ở huyện Hải Hậu được nhân rộng ra toàn tỉnh là phương châm “Làm từ đồng về làng, làm từ hộ gia đình ra thôn xóm, làm từ thôn xóm lên xã”; “Xóm chịu trách nhiệm công việc của xóm, xã chịu trách nhiệm các công trình của xã”. Các công trình chịu sự giám sát của Ban giám sát đầu tư cộng đồng và nhân dân, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Đến nay, sau khi hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, Hội ND huyện đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến 2.897 ha đất nông nghiệp (giá trị khoảng 6.000 tỷ đồng) để chỉnh trang, nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng và hiến 206 ha đất thổ cư (giá trị 1.000 tỷ đồng) để làm đường giao thông, các công trình phúc lợi.
 
 
Đáng chú ý, trong xây dựng đường giao thông liên xóm, liên xã, các cấp Hội cùng với chính quyền, các ngành ở địa phương tuyên truyền, vận động các hộ gia đình có đường giao thông chạy qua đất của gia đình mình thực hiện việc hiến đất và xây dựng hàng rào, cổng ngõ khang trang. Kết quả, toàn tỉnh đã huy động các nguồn lực để cải tạo nâng cấp và xây dựng mới 8.422 km đường giao thông nông thôn; cải tạo nâng cấp và xây dựng mới 7.239 cầu, cống dân sinh. Tiêu biểu như: Ông Phạm Quang Chiến (xóm 15, xã Hải Quang, huyện Hải Hậu) ủng hộ 7 tỷ đồng làm đường giao thông; ông Phạm Văn Ngọ (thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh) ủng hộ hơn 9 tỷ đồng để xây dựng công trình phúc lợi của xã; ông Vũ Viết Bình (xã Lộc An, thành phố Nam Định) đóng góp cải tạo trên 300 m đường giao thông thôn xóm…
 
 
Các tuyến đường giao thông nội đồng (đồng ruộng, kênh mương) được người dân hiến đất để mở rộng; ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% chi phí vật liệu cứng, còn lại các hộ dân hưởng lợi từ đường giao thông, kênh mương tự nguyện đóng góp. Trong 10 năm, các hộ nông dân đã đóng góp để đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây mới 8.535 công trình thủy lợi và kiên cố hóa 373 km kênh cấp I, cấp II; nạo vét, khơi thông dòng chảy hệ thống công trình thuỷ lợi với tổng khối lượng đào đắp khoảng 29 triệu m3. Bên cạnh đó, hội viên, nông dân toàn tỉnh còn ủng hộ hàng nghìn ngày công lao động.
 
 
Hội tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân tổ chức lại sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, liên kết, hợp tác trong sản xuất; triển khai hỗ trợ nguồn vốn vay giúp nông dân xây dựng mô hình phát triển kinh tế (góp phần thực hiện tốt tiêu chí số 13 về hình thức sản xuất). Cụ thể, Hội đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; thành lập 68 Tổ hợp tác, Hợp tác xã và 23 mô hình chi, tổ Hội nghề nghiệp; đẩy mạnh xây dựng và phát triển Quỹ HTND với tổng nguồn vốn đạt 24,1 tỷ đồng cho 1.205 hộ vay để phát triển sản xuất. Cùng với đó, Hội tín chấp từ ngân hàng NN&PTNT với tổng dư nợ trên 9.000 tỷ đồng cho gần 55.000 hộ vay; nhận ủy thác từ ngân hàng CSXH với tổng dư nợ trên 1.000 tỷ đồng cho trên 41.000 hộ vay.
 
 
Từ năm 2011 đến tháng 6/2019, tổng nguồn vốn huy động để xây dựng NTM của tỉnh là 21.920 tỷ đồng; trong đó: Vốn huy động từ cộng đồng dân cư là 3.755 tỷ đồng. Đến nay đã có 209/209 xã, thị trấn; 10 huyện, thành phố (bằng 100%) đạt chuẩn NTM. Tỉnh Nam Định là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.
Ngoài ra, Hội còn vận động nông dân tham gia thực hiện tiêu chí về môi trường thông qua tổ chức các buổi ra quân tổng vệ sinh trong xóm, ngoài làng; trồng và chăm sóc “Hàng cây nông dân”; tổ chức cho các hộ hội viên tự chỉnh trang khuôn viên gia đình xanh - sạch - đẹp. Hội ND tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình “Thu gom xử lý rác thải mềm thành phân hữu cơ ngay tại hộ gia đình” theo cơ chế chính quyền xã và Hội cấp trên hỗ trợ một phần kinh phí, số còn lại do hộ tự trang trải.
 
 
Thời gian tới, Hội ND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân về vai trò, nhiệm vụ của Hội ND các cấp trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Trên cơ sở các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu của tỉnh, Hội xác định lựa chọn một số công việc phù hợp để đăng ký triển khai thực hiện, trong đó bao gồm: Xây dựng mô hình thu gom rác thải do Hội trực tiếp quản lý; chỉnh trang khuôn viên gia đình nông dân xanh - sạch - đẹp; xây dựng mô hình “Tổ hợp tác” trong liên kết sản xuất và tiêu thụ hàng hóa nông sản...
 
Bảo Viên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá