Thứ năm, 18/08/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Công văn 374 - CV/HNDTW v/v chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở
09:49 - 03/05/2012

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số 374 - CV/HNDTW

V/v chỉ đạo Đại hội

Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở

 

 Hà Nội, ngày  01 tháng 6  năm 2011

 

Kính gửi Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố

 

Theo quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam tại khoản 4 Điều 9 chương III: “Nhiệm kỳ đại hội cấp cơ sở, huyện, tỉnh và Trung ương là 5 năm. Trường hợp đặc biệt đại hội nhiệm kỳ có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn thời gian quy định nhưng không quá 01 năm và phải được Hội cấp trên đồng ý, thông báo cho Hội cấp dưới biết”.

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố đại hội cấp huyện và cơ sở sẽ diễn ra chủ yếu trong năm 2012. Nhưng hiện nay một số tỉnh, thành Hội vẫn còn một số đơn vị cấp cơ sở và cấp huyện Hội hết nhiệm kỳ trong năm 2011 hoặc năm 2013.

Để khắc phục những khó khăn do đại hội 4 cấp của Hội Nông dân Việt Nam diễn ra trong thời gian dài và không tập trung. Đồng thời đảm bảo sự chỉ đạo đồng bộ, thống nhất trong cả nước để tiến dần đến đại hội 4 cấp theo một nhiệm kỳ.

Căn cứ Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Trung ương Hội yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo đại hội cấp huyện và cơ sở như sau:

1. Đối với những đơn vị nhiệm kỳ đại hội 2007 - 2012 thì tiến hành đại hội bình thường theo nhiệm kỳ: Đại hội cấp cơ sở vào quí I - II/2012, Đại hội cấp huyện vào quí III - IV/2012; Đại hội cấp tỉnh vào quí I - II/2013.

2. Đối với những đơn vị hết nhiệm kỳ trong năm 2011 thì kéo dài nhiệm kỳ sang năm 2012.

3. Đối với những đơn vị hết nhiệm kỳ trong năm 2013 thì rút ngắn nhiệm kỳ tổ chức đại hội vào năm 2012.

Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố báo cáo cấp ủy và sớm có kế hoạch chỉ đạo để đại hội cấp huyện, cơ sở đúng theo chỉ đạo nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì khó khăn đề nghị các tỉnh, thành Hội kịp thời báo cáo về Trung ương Hội (qua Ban Tổ chức) để có hướng giải quyết./.

 

­Nơi nhận:

  - Như trên

  - Thường trực TW Hội

  - Các ban, đơn vị TW Hội

  - Lưu VT

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH TT

(đã ký)

 Hà Phúc Mịch

 

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá