Thứ sáu, 20/07/2018 (GMT+7)
Giá nông sản

Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ 16/07 đến 20/07 năm 2018

Tài liệu đính kém: ../lichcongtac.doc ( click vào link để tải xuống )

Ngày/tháng
Nội dung công tác
Thứ hai
16/07
- Đ/c Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Thường trực làm việc tại cơ quan.
- 8h00’: Đ/c Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch dự Hội nghị toàn quốc về thực hiện Quy chế dân chủ.
- 14h00’: Đ/c Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch chủ trì duyệt Đại hội Hội Nông dân tỉnh Lai Châu và tỉnh Hòa Bình tại phòng họp số 4, tầng 3, trụ sở cơ quan TW Hội. Thành phần dự theo Thông báo lịch duyệt Đại hội của Ban Tổ chức Trung ương Hội.
- 8h00’: Đ/c Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch dự Hội nghị toàn quốc về thực hiện Quy chế dân chủ.
- Đ/c Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

Thứ ba
17/07
- 13h00’: Đ/c Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Thường trực dự Hội nghị chuyên đề về “Công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới”.
- Đ/c Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch đi công tác tại tỉnh Lai Châu. Thời gian từ ngày 17/7 đến ngày 19/7/2018.
- Đ/c Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh. Thời gian từ ngày 17/7 đến ngày 19/7/2018.
- Đ/c Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan

Thứ tư
18/07
- 14h00’: Đ/c Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Thường trực chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo rà soát các công trình xây dựng do Ban Thường vụ Trung ương Hội quản lý tại phòng họp số 4, tầng 3, trụ sở Cơ quan TW Hội.
- 9h00’: Đ/c Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch chủ trì duyệt Đại hội Hội Nông dân tỉnh Hải Dương tại phòng họp số 4, tầng 3, trụ sở cơ quan TW Hội. Thành phần dự theo Thông báo lịch duyệt Đại hội của Ban Tổ chức Trung ương Hội.
- Đ/c Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

Thứ năm
19/07
- Đ/c Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Thường trực làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.
Thứ sáu
20/07
- 10h00’: Đ/c Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Thường trực chủ trì duyệt Đại hội Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại phòng họp số 4, tầng 3, trụ sở cơ quan TW Hội. Thành phần dự theo Thông báo lịch duyệt Đại hội của Ban Tổ chức TW Hội.
- 8h00’: Đ/c Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch chủ trì họp Ban Tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết 26) tại phòng họp số 2, tầng 3, trụ sở cơ quan TW Hội. Thông báo này thay cho Giấy mời.
- 10h00’: Đ/c Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch chủ trì họp Ban Tổ chức Hội nghị về “Tình hình sản xuất, cung ứng và sử dụng phân bón ở nước ta hiện nay”tại phòng họp số 2, tầng 3, trụ sở Cơ quan TW Hội. Thông báo này thay cho Giấy mời.
- 8h00’: Đ/c Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch làm việc với Ban Dân tộc, Tôn giáo – Quốc phòng, An ninh tại phòng họp số 3, tầng 3, trụ sở cơ quan TW Hội. Thông báo này thay cho Giấy mời.
- 14h00’: Đ/c Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch chủ trì duyệt Đại hội Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang và tỉnh Vĩnh Long tại phòng họp số 4, tầng 3, trụ sở cơ quan TW Hội. Thành phần dự theo Thông báo lịch duyệt Đại hội của Ban Tổ chức TW Hội.
- 20h00’: Đ/c Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch chủ trì duyệt Đại hội Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu tại phòng họp số 4, tầng 3, trụ sở cơ quan TW Hội. Thành phần dự theo Thông báo lịch duyệt Đại hội của Ban Tổ chức TW Hội.

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
36.610
36.790
Vàng nhẫn
34.900
35.300
Vàng nhẫn
34.900
35.400
Tỷ giá
EUR
26978.21
GBP
30153.07
USD
23090

Ý KIẾN THĂM DÒ

Bạn thấy giao diện mới thế nào?
Rất đẹp
Không đep lắm nhưng nội dung phong phú
Cũng bình thường thôi
Rất xấu
BIỂU QUYẾT