Thứ hai, 10/08/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Về việc nhận con

Năm 2010 tôi có quen cô H và đã sinh một đứa con vào ngày 05/9/2011. Vì chúng tôi không hợp nhau nên không chung sống với nhau, không đăng ký kết hôn. Sau khi cháu sinh ra thì ở với ông bà ngoại và được ông ngoại làm giấy khai sinh cho cháu tên Hoàng Phạm Hữu Bằng. Đến tháng 6/2011 tôi đã đón cháu về nuôi cho đến nay.Để phù hợp với truyền thống của gia tộc nay tôi muốn làm thủ tục nhận con và đổi họ cho cháu thì phải làm như thế nào, ở đâu? Xin chân thành cảm ơn!

Gửi bởi: PHẠM VIẾT THUẬN
Trả lời: Trả lời: Việc nhận cha, mẹ, con được quy định cụ thể từ Điều 32 đến Điều 35 Nghị định 158/2005/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 06/2012/NĐ-CP), tuy nhiên bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:
            - Về thẩm quyền (Điều 33): Bạn được lựa chọn đăng ký việc nhận con tại UBND cấp xã nơi cư trú của bạn (người nhận) hoặc của con bạn (người được nhận là con). Nếu con bạn đã được đăng ký khai sinh và nhập Hộ khẩu vào hộ nhà ông bà ngoại thì tốt nhất nên làm tại UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh vì liên quan đến việc bổ sung, cải chính hộ tịch sau khi nhận con (việc nhận con thì được lựa chọn nhưng việc cải chính và bổ sung hộ tịch thì buộc phải thực hiện tại UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây).
            - Theo quy định việc nhận con  phải có sự đồng ý của người hiện đang là mẹ (thể hiện tại Tờ khai – mặt sau). Tuy nhiên, nếu người mẹ để con lại cho người cha và bỏ đi không xác định được địa chỉ, thì khi người cha làm thủ tục nhận con, không cần phải có ý kiến của người mẹ (tiết a, điểm 1 Mục II Thông tư 01/2008/TT-BTP).
            - Vấn đề nhận con: Chứng cứ là rất quan trọng (ảnh, thư từ, đồ vật liên quan,…), mặc dù pháp luật không quy định cụ thể, nhưng tùy tình hình thực tế có thể nên nhờ ông bà ngoại hoặc gia đình bên ngoại xác nhận quan hệ cha-con, sau đó đến UBND xã chứng thực chữ ký...
            - Thủ tục đăng ký việc nhận con (Điều 34): Bạn phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) và xuất trình các giấy tờ sau đây:
+ Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao) của người con;
+ Các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (nếu có).
Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy việc nhận con của bạn là đúng sự thật và không có tranh chấp, thì Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký việc nhận con. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày. Khi đăng ký việc nhận con, các bên cha, con phải có mặt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho mỗi bên một bản chính Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con.
Bổ sung, cải chính Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con (Điều 35): Căn cứ vào Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con, Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh cho người con ghi bổ sung phần khai về cha trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh của người con, nếu phần khai về cha trước đây để trống. Trong trường hợp phần khai về cha trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh của người con đã ghi tên người khác, không phải là cha đẻ, thì bạn phải làm thủ tục cải chính hộ tịch theo quy định. 
 
Quy định pháp luật:
1/ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
2/ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình, chứng thực;
3/ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 06 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

Gửi câu hỏi tư vấn pháp luật

Họ và tên: *
Tiêu đề : *
Nội dung câu hỏi: *
Địa chỉ:
Mã xác nhận: *