Thứ bảy, 23/10/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Tư vấn chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp

Câu 1: Em muốn hỏi: Khi nhà nước thu hồi đất sử dụng nông nghiệp mà diện tích đất trồng lúa không hiệu quả bị chuột phá hết nên sản lượng rất thấp , em muốn chuyển đổi cơ cấu sang trồng cây lâu năm ăn trái như Bưởi, Hồng xiêm... thì trưởng thôn nói đất nằm trong quy hoạch của Thành Phố nên không cho em chuyển đổi. Em có hỏi khi nào triển khaỉ quy hoạch thì trưởng thôn bảo không biết. Em có hỏi quy hoạch dự án như nào thì bảo em lên thành phố xem bản đồ, xin ý kiến các chuyên gia như vậy có đúng không ạ?

Gửi bởi: Lê Ngọc Hà
Trả lời:

Chúng tôi xin trả lời như sau:

* Các quy định về chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm:
- Điều 134 Luật Đất đai quy định Nhà nước có chính sách bảo vệ đất trồng lúa, hạn chế chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. Trường hợp cần thiết phải chuyển một phần diện tích đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác thì Nhà nước có biện pháp bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa...”

- Khoản 1 Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa quy định điều kiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản:

a) Không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại: Không làm biến dạng mặt bằng, không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa;

b) Phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa của cấp xã (sau đây gọi là kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa);

c) Trường hợp trồng lúa đồng thời kết hợp với nuôi trồng thủy sản, cho phép sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy sản, nhưng phục hồi lại được mặt bằng khi chuyển trở lại để trồng lúa.

- Khoản 2 Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP quy định: Người sử dụng đất đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa với Ủy ban nhân dân cấp xã. Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét sự phù hợp với các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này khi tiếp nhận bản đăng ký và thống kê theo dõi việc sử dụng đất trồng lúa.

Đây là trường hợp chuyển đổi một phần diện tích đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, theo đó việc chuyển đổi phải đảm bảo điều kiện phù hợp để có thể trồng lúa trở lại: Không làm biến dạng mặt bằng, không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa.

- Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013)

Theo đó, người sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền (UBND cấp huyện nơi có đất) và chỉ khi nào có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mới được phép chuyển, nếu không sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính (phạt tiền, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu).

* Quy định về đất quy hoạch:
- Theo khoản 2 Điều 3 Luật Đất đai 2013, quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

- Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013:

+ Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

+ Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm.

Nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

- Ngoài ra, khoản 3 Điều 49 Luật Đất đai 2013 cũng quy định: Đối với diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất đã được công bố mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì:

+ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

+ Công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Dựa vào các căn cứ trên, đối với trường hợp của bạn cần xác định rõ xem đất đã có kế hoạch sử dụng đất hay chưa. Trường hợp đã có quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện (hoặc nếu như đã có kế hoạch sử dụng đất hằng năm nhưng đã quá ba năm mà chưa thực hiện) thì gia đình bạn được thực hiện các quyền của người sử dụng đất, trong đó có quyền được phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng cần lưu ý về điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 

                                                Thu Hà - Cán bộ tư vấn

 

Gửi câu hỏi tư vấn pháp luật

Họ và tên: *
Tiêu đề : *
Nội dung câu hỏi: *
Địa chỉ:
Mã xác nhận: *