Thứ bảy, 23/10/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Những lĩnh vực Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ môi trường.

Tôi thấy hiện nay ở nhiều xã trên địa bàn huyện tôi, việc thu gom rác thải sinh hoạt của các hộ dân do một doanh nghiệp tư nhân đảm nhiệm gom về xử lý. Không còn tình trạng người dân vứt rác bừa bãi ở ven đường Nhờ đó mà môi trường, cảnh quan đã sạch đẹp hẳn lên. Xin cho biết Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ môi trường trong các lĩnh vực nào?

Gửi bởi: Đinh Văn Bảo
Trả lời:
Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Bảo vệ môi trường Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ môi trường trong các lĩnh vực sau đây:

- Thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải;

- Quan trắc, phân tích môi trường, đánh giá tác động môi trường;

- Cải tạo, phục hồi môi trường, hệ sinh thái các khu vực bị ô nhiễm, suy thoái;

- Tư vấn, chuyển giao công nghệ sản xuất thân thiện môi trường, công nghệ môi trường; công nghệ tiết kiệm năng lượng, sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo;

- Tư vấn, đào tạo, cung cấp thông tin về môi trường; năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng;

- Giám định về môi trường đối với hàng hóa, máy móc, thiết bị, công nghệ;

- Giám định thiệt hại về môi trường, đa dạng sinh học; giám định các chất ô nhiễm có tác động trực tiếp đến sức khỏe con người;

- Các dịch vụ khác về bảo vệ môi trường./.

                                                                           Thúy Loan- TVVPL

Gửi câu hỏi tư vấn pháp luật

Họ và tên: *
Tiêu đề : *
Nội dung câu hỏi: *
Địa chỉ:
Mã xác nhận: *