Thứ bảy, 04/07/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Cho đông chi chi hội Trưởng nghỉ làm

Kính gửi: ... NK 2018-2023, đồng chí A được bầu vào UV.BCH Hội ND phường và làm Chi hội Trưởng khu phố 1. Qua quá trình hoạt động đồng chí sao nhãng hoạt động của Hội, không tham dự các cuộc họp do BCH triệu tập. BCH phường đã làm việc với Chi bộ và vận động Đ/c làm đơn rút tên ra khỏi BCH, nhưng đã qua gần 2 tháng chưa thực hiện được (lí do: Chi bộ không cho nghỉ và đ/c CHT không làm đơn). Hỏi: Để cho đ/c Chi hội Trưởng nghỉ phải làm như thế nào ? Có phải ra QĐ bãi miễn hay không?

Gửi bởi: Nguyễn Văn An
Trả lời:

Chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Ban Chấp hành Hội Nông dân phường tổ chức họp đề xuất hướng xử lý.

2. Ban Chấp hành Hội Nông dân phường tiếp tục làm việc với Chi bộ và vận động đồng chí UV BCH, Chi hội Trưởng khu phố 1 làm đơn rút tên ra khỏi BCH HND phường.

3. Trường hợp Chi bộ vẫn giữ ý kiến không cho nghỉ và đồng chí UV BCH, Chi hội Trưởng khu phố 1 không làm đơn thì BCH HND phường thì BCH HND phường báo cáo bằng văn bản lên cấp ủy cùng cấp.

4. Trường hợp đồng chí UV BCH, Chi hội Trưởng khu phố 1 làm đơn rút tên ra khỏi BCH HND phường thì BCH báo cáo bằng văn bản và phải được sự đồng ý của cấp ủy cùng cấp và Ban Thường vụ Hội cấp trên trực tiếp. Sau đó BCH HND phường thực hiện bầu bổ sung theo quy định.

 

                                                                    Thu Hà - Tư vấn viên pháp luật

Gửi câu hỏi tư vấn pháp luật

Họ và tên: *
Tiêu đề : *
Nội dung câu hỏi: *
Địa chỉ:
Mã xác nhận: *