Thứ ba, 11/08/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
TÌM HIỂU THỂ THỨC VĂN BẢN

Công văn số 308-CV/HNDTW ngày 6/10/2015 của văn phòng Hội Nông dân Việt Nam

Gửi bởi: Cao Văn Tuyển
Trả lời:
Chúng tôi xin trả lời đồng chí như sau:
Thể thức văn bản của các cấp Hội Nông dân được thực hiện theo:
- Quy định số 23 -QĐ/HNDTW ngày 20/2/2010 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về thể loại, thẩm quyền ban hành, thể thức văn bản của Hội Nông dân Việt Nam;
- Hướng dẫn số 15-HD/VP ngày 24/2/2010 của Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về thể thức văn bản của Hội Nông dân Việt Nam;
- Quy định số 09 -QĐ/HNDTW ngày 30/9/2015 của Ban Thường vụ Trung ương Hội  về việc bổ sung Điều 10 của Quy định số 23 QĐ/HNDTW;
- Công văn số 308 -CV/VPTW ngày 6/10/2015 của Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về Hướng dẫn thực hiện thể thức văn bản của Hội;

Vì có nhiều văn bản nên chúng tôi không thể trả lời ở chuyên mục này. Đề nghị đồng chí gửi thông tin về Cơ quan Ủy Ban Kiểm tra Trung ương Hội (email: bankthndvn@gmail.com), để chúng tôi chuyển tài liệu. 

Xin cảm ơn!

                                                                        Thu Hà - Tư vấn viên pháp luật

Gửi câu hỏi tư vấn pháp luật

Họ và tên: *
Tiêu đề : *
Nội dung câu hỏi: *
Địa chỉ:
Mã xác nhận: *