Thứ ba, 22/06/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Điều kiện công nhận pháp nhân

Xin hỏi điều kiện để một tổ chức được công nhận là pháp nhân là như thế nào?

Gửi bởi: Nguyễn Thu Minh
Trả lời:

Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bà như sau:
 
Theo Điều 74 Bộ luật Dân sự năm 2015, một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:
- Được thành lập theo quy định của Bộ luật dân sự, luật khác có liên quan;
- Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật dân sự (Pháp nhân phải có cơ quan điều hành. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan điều hành của pháp nhân được quy định trong điều lệ của pháp nhân hoặc trong quyết định thành lập pháp nhân; pháp nhân có cơ quan khác theo quyết định của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật).
- Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;
- Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.
 Mọi cá nhân, pháp nhân đều có quyền thành lập pháp nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác.


                                                                                                              Thúy Loan- Tư vấn viên PL


Gửi câu hỏi tư vấn pháp luật

Họ và tên: *
Tiêu đề : *
Nội dung câu hỏi: *
Địa chỉ:
Mã xác nhận: *