Chủ nhật, 13/06/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Các trường hợptạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết tố cáo

Xin hỏi pháp luật quy định việc giải quyết tố cáo được xử lý như thế nào trong trường hợp đang giải quyết tố cáo nhưng người tố cáo xin rút toàn bộ tố cáo?

Gửi bởi: Trần Văn Thịnh
Trả lời:

Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của ông như sau:

Theo Điều 34 của Luật Tố cáo năm 2018 quy định về việc tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo như sau:
1. Người giải quyết tố cáo ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo khi có một trong các căn cứ sau đây:
- Cần đợi kết quả giải quyết của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hoặc đợi kết quả giải quyết vụ việc khác có liên quan;
- Cần đợi kết quả giám định bổ sung, giám định lại.
Khi căn cứ tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo không còn thì người giải quyết tố cáo ra ngay quyết định tiếp tục giải quyết tố cáo; thời gian tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo không tính vào thời hạn giải quyết tố cáo.

2. Người giải quyết tố cáo ra quyết định đình chỉ việc giải quyết tố cáo khi có một trong các căn cứ sau đây:
- Người tố cáo rút toàn bộ nội dung tố cáo, trừ trường hợp người tố cáo rút tố cáo mà người giải quyết tố cáo xét thấy hành vi bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có căn cứ xác định việc rút tố cáo do bị đe dọa, mua chuộc hoặc người tố cáo lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì vụ việc tố cáo vẫn phải được giải quyết.
- Người bị tố cáo là cá nhân chết và nội dung tố cáo chỉ liên quan đến trách nhiệm của người bị tố cáo;
- Vụ việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc quyết định đã có hiệu lực của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.
Vậy trường hợp ông hỏi, nếu người tố cáo xin rút toàn bộ tố cáo theo quy định tại Điều 34 Luật Tố cáo  thì người giải quyết tố cáo sẽ ra Quyết định đình chỉ việc giải quyết tố cáo. Quyết định đình chỉ việc giải quyết tố cáo phải nêu rõ lý do, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và gửi đến người tố cáo, người bị tố cáo trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định./.

                                                                                                            Thúy Loan- Tư vấn viên PL

Gửi câu hỏi tư vấn pháp luật

Họ và tên: *
Tiêu đề : *
Nội dung câu hỏi: *
Địa chỉ:
Mã xác nhận: *