Thứ bảy, 16/10/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Phải làm sao để đòi tiền bán thức ăn chăn nuôi?

Tôi có bán thức ăn chăn nuôi cho vợ chồng ông A, hợp đồng đến chừng nào thu hoạch cá mới trả tiền nhưng đến khi thu hoạch vợ chồng ông A chỉ trả 50% số tiền mua thức ăn, phần còn lại vợ chồng ông A có ký giấy xác nhận nợ lại 500 triệu đồng vào tháng 8/2013, nay vợ ông A đã mất vào tháng 11 năm 2013 và ông A không còn khả năng để tiếp tục nuôi cá cho nên tôi có đề nghị ông A trả tiền nợ mua thức ăn của tôi. Ông A nói là không có tiền mặc dù ông có tài sản nhưng ông A không bán tài sản mà trả cho tôi, cho nên tôi đã làm thủ tục kiện tại Tòa án yêu cầu Tòa án đòi lại số tiền mà vợ chồng ông A đã nợ tôi. Khởi kiện vào ngày 24/3/2014 thì mới biết vào tháng 01/2014 ông A đã tẩu tán tài sản bán cho ông già vợ hai cái bè trị giá 01 tỷ đồng thì ông già vợ ông A cho lại con gái ruột của ông A nói là cho mượn và một nền nhà thì ông A tẩu tán bán cho con trai là 400 triệu đồng nói là con của ông A mua vào ngày 17/4/2014 nên con trai và con gái của ông A không có hưởng thừa kế của vợ ông nên không có trách nhiệm trả nợ cho tôi và ông A không còn tài sản gì để trả cho tôi và xin hẹn trả dần, thời gian thì chưa có, chừng nào ông A làm có tiền sẻ trả (ông A đã 60 tuổi). Vậy, tôi phải làm sao trong trường hợp này?

Gửi bởi: ádasd
Trả lời: Với tình huống bạn nêu, việc bạn khởi kiện vào ngày 24/3/2014 đòi lại số tiền mà vợ chồng ông A đã nợ bạn, thế nhưng trước đó ông A đã chuyển dịch tài sản cho người khác nên khi có bản án đòi nợ của bạn thì những tài sản ông A đã chuyển nhượng trước khi có bản án không còn là tài sản của ông A. Vì vậy, cơ quan thi hành án dân sự không thể kê biên, xử lý tai sản đó để thi hành án.
Vợ chồng ông A có ký giấy xác nhận nợ lại bạn 500 triệu đồng vào tháng 8/2013. Do vậy, bạn nên khởi kiện đề nghị Tòa án giải quyết. Trên cơ sở bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật, việc thi hành án được tiến hành thì những tài sản khác của vợ chồng ông A (nếu có) sẽ bị xử lý để thi hành án bảo đảm lợi ích của bạn theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.

Gửi câu hỏi tư vấn pháp luật

Họ và tên: *
Tiêu đề : *
Nội dung câu hỏi: *
Địa chỉ:
Mã xác nhận: *