Thứ sáu, 28/01/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Quyền ký quyết định tặng giấy khen của Hội Nông dân cấp xã

Hội Nông dân cấp xã có quyền ký quyết định tặng giấy khen không? Mẫu giấy khen thế nào?

Gửi bởi: a lăng Ứ
Trả lời:
Câu hỏi của Ông/bà chúng tôi xin trả lời như sau:
Căn cứ Quy định về thi đua, khen thưởng của Hội Nông dân Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1218-QĐ/HNDTW ngày 24/12/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thì Hội Nông dân cấp cơ sở có quyền ký quyết định tặng giấy khen, cụ thể như sau:

Tại Điều 14 quy định Hình thức khen thưởng của Hội Nông dân cấp cơ sở:
Giấy khen của Hội Nông dân cấp cơ sở được xét tặng hàng năm cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc.
1. Tiêu chuẩn
a) Giấy khen của Hội Nông dân cấp cơ sở  được xét tặng hàng năm cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
- Có thành tích được bình xét trong phong trào thi đua;
- Lập được thành tích đột xuất;
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân; có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là hội viên xuất sắc tiêu biểu.
b) Giấy khen của Hội Nông dân cấp cơ sở được xét tặng hàng năm cho các tập thể có thành tích xuất sắc, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
- Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua;
- Lập được thành tích đột xuất;
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ; nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.”
c) Giấy khen của Hội Nông dân cấp cơ sở để tặng cho gia đình hội viên nông dân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có nhiều đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho xây dựng nông thôn mới, tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam hoặc có tinh thần, nghị lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống và lao động sản xuất góp phần giảm nghèo, làm giàu cho gia đình.
Giá trị mức đóng góp do Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh quyết định trên cơ sở tình hình cụ thể và điều kiện thực tế của từng địa phương tại từng thời điểm xét khen thưởng.
2. Đối tượng
a) Chi Hội, tổ Hội nông dân đạt nhiều thành tích qua sơ kết, tổng kết hàng năm và nhiệm kỳ.
b) Hội viên xuất sắc tiêu biểu.
c) Tập thể, cá nhân có thành tích ngoài Hội do Ban Thường vụ Hội cơ sở quy định.
3. Tiêu chuẩn, tỉ lệ khen thưởng cụ thể do Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp cơ sở quy định.

Mẫu Giấy khen được quy định tại Điều 18 như sau: Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành quy định thống nhất mẫu cờ thưởng, bằng khen, giấy khen trong hệ thống tổ chức Hội theo nghị định của Chính phủ.
 
                                                        Thu Hà - Tư vấn viên pháp luật

Gửi câu hỏi tư vấn pháp luật

Họ và tên: *
Tiêu đề : *
Nội dung câu hỏi: *
Địa chỉ:
Mã xác nhận: *