Thứ sáu, 03/04/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã, huyện được xử phạt như thế nào đối với hành vi nuôi, trồng thủy sản trái phép?

Một doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện vừa bị phát hiện có hành vi phạm các quy định trong nuôi trồng thủy sản. Trường hợp trên thì Một doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện vừa bị phát hiện có hành vi phạm các quy định trong nuôi trồng thủy sản. Trường hợp trên thì thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã, huyện được xử phạt như thế nào?

Gửi bởi: Mai Văn Kháng
Trả lời:
Điều 35 Nghị định 103/2013 quy định Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thủy sản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp


1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền xử phạt các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này ở địa phương gồm:


a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt tiền quy định tại Điểm b Khoản này;
d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, c và đ Khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính.


2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền xử phạt các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này ở địa phương gồm:


a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;
c) Tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản, chứng chỉ hành nghề thủy sản;
d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt tiền quy định tại Điểm b Khoản này;
đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, c, đ, e, h, i và k Khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính.
 
                                                                                  Cán bộ tư vấn: Lê Hà

Gửi câu hỏi tư vấn pháp luật

Họ và tên: *
Tiêu đề : *
Nội dung câu hỏi: *
Địa chỉ:
Mã xác nhận: *