Thứ hai, 06/04/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Trách nhiệm của chủ cơ sở có nguồn chất thải gây nguy hại

Doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ trên địa bàn xã tôi, có Sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài. Tuy nhiên, bà con hàng xóm nhiều năm nay phải chịu cảnh tiếng ồn, bụi gỗ và mùi hóa chất thải ra hệ thống kênh mương gây ô nhiễm, rất khó chịu. Xin hỏi, theo quy định của pháp luật, trách nhiệm của doanh nghiệp này trong việc xử lý chất thải độc hại trong sản xuất như thế nào?

Gửi bởi: Lê Văn Hào
Trả lời:
Câu hỏi của Ông, chúng tôi xin trả lời như sau:
Tại Điều 7 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, quy định  Trách nhiệm của chủ nguồn chất thải nguy hại như sau:
1. Đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh chất thải nguy hại.
2. Có biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải nguy hại; tự chịu trách nhiệm về việc phân định, phân loại, xác định số lượng chất thải nguy hại phải báo cáo và quản lý.
3. Có khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại; lưu giữ chất thải nguy hại trong các bao bì hoặc thiết bị lưu chứa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định.
4. Trường hợp không tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại tại cơ sở, chủ nguồn thải chất thải nguy hại phải ký hợp đồng để chuyển giao chất thải nguy hại với tổ chức, cá nhân có giấy phép phù hợp.
5. Chủ nguồn thải chất thải nguy hại có trách nhiệm định kỳ 06 (sáu) tháng báo cáo về việc lưu giữ chất thải nguy hại tại cơ sở phát sinh với Sở Tài nguyên và Môi trường bằng văn bản riêng hoặc kết hợp trong báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ khi chưa chuyển giao được trong các trường hợp sau:
a. Chưa có phương án vận chuyển, xử lý khả thi;
b. Chưa tìm được chủ xử lý chất thải nguy hại phù hợp.
6. Lập, sử dụng, lưu trữ và quản lý chứng từ chất thải nguy hại, báo cáo quản lý chất thải nguy hại (định kỳ và đột xuất) và các hồ sơ, tài liệu, nhật ký liên quan đến công tác quản lý chất thải nguy hại theo quy định.
7.  Khi chấm dứt hoạt động phát sinh chất thải nguy hại, phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh chất thải nguy hại trong thời gian không quá 06 (sáu) tháng.
Như vậy, trong trường hợp nếu chủ doanh nghiệp không tuân thủ các quy định nêu trên thì các hộ dân có quyền khiếu nại đến Sở Tài nguyên và môi trường của tỉnh để làm rõ trách nhiệm của chủ doanh nghiệp và xử lý theo quy định pháp luật.
                                                                                                          Thúy Loan - Tư vấn viên PL

Gửi câu hỏi tư vấn pháp luật

Họ và tên: *
Tiêu đề : *
Nội dung câu hỏi: *
Địa chỉ:
Mã xác nhận: *