Thứ năm, 29/07/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Hỏi về bầu bổ sung BCH

Hội nông dân xã của chúng tôi khi đại hội quyết định là 19 UVBCH, tới nay số UVBCH còn lại 11 người, BCH mở hội nghị bầu bổ sung UVBCH với số lượng là 10 người ( do 1 vị có công việc không dự được) trong quá trình bỏ phiếu có 1 vị được 6/10 phiếu. vậy vị này có trúng vào BCH không? tỷ lệ tính phiếu như thế nào? xin Cổng thông tin trả lời cho biết, xin cám ơn!

Gửi bởi: Nguyễn Văn Hòa
Trả lời:
Câu hỏi của Ông chúng tôi xin trả lời như sau:
Theo khoản 1 Điều 9 Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VI; Hướng dẫn số 1030 ngày 1/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Hội quy định; Quy chế Bầu cử trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 996 - QĐ/HNDTW ngày 24/12/2011 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam), việc bầu bổ sung Ủy viên ban chấp hành quy định như sau:
- Việc bầu bổ sung Ủy viên ban chấp hành do hội nghị ban chấp hành hoặc hội nghị đại biểu bầu; cấp cơ sở được bổ sung đủ số lượng ủy viên ban chấp hành mà Đại hội quyết định.
- Hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ chỉ hợp lệ khi có mặt hai phần ba (2/3) số uỷ viên được triệu tập trở lên.
- Người trúng cử phải đạt số phiếu bầu của trên 50% đại biểu so với tổng số đại biểu được triệu tập dự đại hội và được tính từ người có số phiếu cao nhất đến hết số lượng cần bầu.

Áp dụng vào Hội nghị bầu bổ sung Ủy viên ban chấp hành Hội Nông dân của xã Ông, cho thấy:
1. Hội nghị có mặt 10 đồng chí UVBCH trên tổng số 11 UVBCH (1 đồng chí có công việc không dự được) đạt trên 2/3 số uỷ viên được triệu tập, như vậy Hội nghị hợp lệ;
2. Sau khi bỏ phiếu có 1 đồng chí được 6/10 phiếu. Tỉ lệ phiếu được tính trên tổng số đại biểu được triệu tập dự hội nghị là 11 đồng chí, đạt 54% (6/11), như vậy đồng chí này đạt tỷ lệ trên 50%.  
3. Việc đồng chí này có trúng cử vào Ban Chấp hành xã không còn phụ thuộc vào số lượng người ứng cử được tính từ người có số phiếu cao nhất đến hết số lượng cần bầu.

                                                                       Thu Hà – Tư vấn viên pháp luật
                                                               PGĐ Trung tâm Tư vấn pháp luật nông dân

Gửi câu hỏi tư vấn pháp luật

Họ và tên: *
Tiêu đề : *
Nội dung câu hỏi: *
Địa chỉ:
Mã xác nhận: *