Thứ ba, 13/04/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Quy định của pháp luật về sinh con thứ ba

Chị gái tôi là công chức Nhà nước đã có hai con với chồng trước, sau khi ly hôn và kết hôn với chồng mới thì có được sinh thêm con nữa không và trường hợp nào thì vi phạm chính sách Dân số - kế hoạch hóa gia đình?

Gửi bởi: Lê Thị Minh
Trả lời: Trường hợp của chị gái bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:


Theo Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17/3/2011 của Chính phủ về sửa đổi khoản 6 Điều 2 “Những trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con” thuộc Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số, Khoản 6 quy định:

“6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ): a) Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ); b) Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống”.

Trong trường hợp này chị gái bạn đã có hai con với chồng trước, sau khi ly hôn và kết hôn với chồng mới thì chị ấy được sinh một hoặc hai con (nếu chồng mới của bà chưa có con riêng), và sinh một con hoặc hai con trở lên trong một lần sinh (nếu chồng bà đã có con riêng).

Như vậy, nếu chồng mới của chị ấy đã có con riêng (con đẻ), chị gái bạn được sinh thêm 1 con với chồng mới, nếu chồng mới của chị ấy chưa có con riêng (con đẻ) thì chị gái bạn được sinh thêm 2 con với chồng mới là không vi phạm chính sách Dân số -  kế hoạch hóa gia đình.

Trong trường hợp nếu chị ấy tái hôn với người chồng cũ thì không được sinh thêm con../.

 
                                                           Cán bộ tư vấn Lê Hà

Gửi câu hỏi tư vấn pháp luật

Họ và tên: *
Tiêu đề : *
Nội dung câu hỏi: *
Địa chỉ:
Mã xác nhận: *