Thứ hai, 18/01/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Cách tính lương hưu khi có đủ năm đóng BHXH

Năm 2016 tôi đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng số năm công tác, đóng BHXH mới được 19 năm 7 tháng. Theo quy định thì tôi có được đóng BHXH tự nguyện cho đủ 20 năm không? Nếu được đóng đủ 20 năm thì mức hưởng là bao nhiêu %?

Gửi bởi: Trần Thị Minh
Trả lời: Ngày 1/1/2016 Luật BHXH năm 2014 sẽ có hiệu lực thi hành. Theo điểm a, khoản 1 Điều 54 của Luật này, người lao động là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi, khi nghỉ việc có đủ thời gian 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu.
Trường hợp của bà, trong năm 2016 sẽ đủ tuổi 55, nhưng số năm công tác, đóng BHXH mới được 19 năm 7 tháng, còn thiếu 5 tháng nữa mới đủ 20 năm đóng BHXH để được hưởng lương hưu.
Tại khoản 6, Điều 85 Luật BHXH năm 2014 có quy định, trường hợp người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng BHXH còn thiếu tối đa 6 tháng thì người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng BHXH trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất.
Về mức lương hưu hàng tháng đối với người tham gia BHXH bắt buộc quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật BHXH năm 2014 và mức lương hưu hàng tháng đối với người tham gia BHXH tự nguyện quy định tại khoản 1 Điều 74 Luật này đều như sau: Từ ngày 1/1/2016 (ngày Luật này có hiệu lực thi hành) cho đến trước ngày 1/1/2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH, tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.
Như vậy khi bà có đủ 20 năm đóng BHXH thì mức hưởng lương hưu hàng tháng của bà được tính bằng 60% mức bình quân tiền lương đóng BHXH.
 
                                                                           Thu Hà - Tư vấn viên pháp luật

Gửi câu hỏi tư vấn pháp luật

Họ và tên: *
Tiêu đề : *
Nội dung câu hỏi: *
Địa chỉ:
Mã xác nhận: *