Thứ hai, 18/01/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Bồi thường thiệt hại do con gây ra

Con trai tôi chơi đá bóng cùng các bạn, do sơ ý con tôi đã đá bóng vào nhà anh B làm vỡ gương và một số đồ đạc có giá trị khác. Xin hỏi tôi có phải bồi thường thiệt hại do con tôi gây ra hay không?

Gửi bởi: Lê Phước
Trả lời:
Điều 74 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: Cha mẹ phải bồi thường thiệt hại do con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự gây ra theo quy định của Bộ luật dân sự.
Theo qui định của Điều 606 Bộ luật dân sự, người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường.
Người chưa thành niên dưới mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 621 (Bồi thường thiệt hại do người dưới mười lăm tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự gây ra trong thời gian trường học, bệnh viện, tổ chức khác trực tiếp quản lý) của Bộ luật này.
Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.
Như vậy, đối chiếu với quy định nêu trên, nếu con của ông chưa đủ 15 tuổi mà gây thiệt hại thì ông phải bồi thường toàn bộ thiệt hại. Nếu tài sản của ông không đủ để bồi thường mà con của ông có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp con ông gây thiệt hại trong thời gian học tại trường thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra. Nếu con ông  đã đủ 15 tuổi mà gây thiệt hại, con ông phải bồi thường bằng tài sản của mình, nếu không đủ tài sản để bồi thường thì ông phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.
                                                                                                   Thúy Loan- Tư vấn viên PL

Gửi câu hỏi tư vấn pháp luật

Họ và tên: *
Tiêu đề : *
Nội dung câu hỏi: *
Địa chỉ:
Mã xác nhận: *