Thứ năm, 18/08/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
việc ra quyết định cho cán bộ Hội Nông dân xã nghĩ việc theo nguyện vọng

Vừa qua đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã vì hoàn cảnh khó khăn muốn đi làm ăn xa. Nên đã làm đơn xin nghĩ việc. Vậy trong trường hợp này ai sẽ có thẩm quyền ra quyết định cho đồng chí phó chủ tịch HND xã nghĩ việc theo nguyện vọng. Và thủ tục như thế nào?

Gửi bởi: Bùi Văn Lập
Trả lời:
Câu hỏi của đồng chí chúng tôi xin trả lời như sau:
Theo Điều 9 Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VI và Hướng dẫn số 1030 ngày 1/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Hội quy định người nào có thẩm quyền ra quyết định công nhận thì có thẩm quyền ra quyết định cho rút khỏi chức vụ.
Vì vậy thẩm quyền ra quyết định cho đồng chí phó chủ tịch HND xã nghỉ việc theo nguyện vọng vì hoàn cảnh khó khăn, muốn đi làm ăn xa do Ban Chấp hành Hội Nông dân xã đề nghị và được ban thường vụ Hội cấp huyện ra quyết định phê duyệt.
Về thủ tục tiến hành cho rút khỏi các chức danh như sau:
- Người xin rút làm đơn gửi đến ban thường vụ Hội Nông dân xã;
- Ban thường vụ Hội Nông dân xã báo cáo cấp ủy cấp xã và Ban thường vụ Hội Nông dân huyện xin ý kiến;
- Nếu được đồng ý Ban Chấp hành Hội Nông dân xã họp xét đơn;
- Kết quả họp được gửi đến ban thường vụ Hội Nông dân cấp huyện;
- Ban thường vụ Hội Nông dân cấp huyện ra quyết định cho rút khỏi chức vụ.
- Quyết định được thông báo tới cấp ủy, Ban Chấp hành, ban thường vụ Hội Nông dân xã và cá nhân đồng chí đó.
Như vậy sẽ có 3 trường hợp sau xảy ra:
- Nếu đồng chí Phó chủ tịch Hội Nông dân xã rút tên trong ban chấp hành thì không còn là ủy viên ban thường vụ và không còn giữ chức vụ phó chủ tịch.
- Nếu chỉ rút tên trong ban thường vụ thì không còn giữ chức vụ phó chủ tịch nhưng vẫn còn là ủy viên ban chấp hành.
- Nếu chỉ thôi giữ chức vụ phó chủ tịch thì vẫn còn là ủy viên ban thường vụ, uỷ viên ban chấp hành.

                                                               Thu Hà - Tư vấn viên pháp luật
                                                                              Trung tâm Tư vấn pháp luật nông dân –
                                                                               Trung ương Hội Nông dân Việt Nam


 

Gửi câu hỏi tư vấn pháp luật

Họ và tên: *
Tiêu đề : *
Nội dung câu hỏi: *
Địa chỉ:
Mã xác nhận: *