Thứ hai, 10/08/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Đối tượng được vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm

Con trai tôi là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học nông nghiệp loại giỏi, nay cháu muốn làm giàu trên chính quê hương mình bằng việc xây dựng mô hình phát triển kinh tế trang trại nhưng đang gặp khó khăn về vốn. Chúng tôi nghe nói đến Quỹ quốc gia về việc làm. Xin hỏi Quỹ được sử dụng cho những hoạt động nào? Quy định về đối tượng như thế nào được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm?

Gửi bởi: Nguyễn Văn Tiến
Trả lời: Trả lời (có tính chất tham khảo):

Thứ nhất: Theo Điều 11 Luật Việc làm năm 2013, Quỹ quốc gia về việc làm được hình thành từ những nguồn sau:
- Ngân sách nhà nước;
- Nguồn hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
- Các nguồn hợp pháp khác.
Thứ hai: Điều 4 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm thì Quỹ quốc gia về việc làm được sử dụng cho các hoạt động:
- Cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động để hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm;
- Hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế để hạn chế người lao động mất việc làm;
- Hỗ trợ phát triển tổ chức dịch vụ việc làm và hệ thống thông tin thị trường lao động.
Thứ ba: Đối tượng được vay vốn từ  Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định tại Điều 12 Luật việc làm năm 2013, bao gồm:
- Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh;
- Người lao động
Trong trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số hoặc người lao động là dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người khuyết tật thì được vay vốn rừ Quỹ quốc gia về việc làm với mức lãi suất thấp hơn.
Thứ tư: Để được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm, theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Việc làm 2013, người lao động phải đáp ứng những điều kiện sau:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
- Có nhu cầu vay vốn để tự tạo việc làm hoặc thu hút thêm lao động có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án;
- Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án.
Vậy trường hợp con trai bà, có thể đối chiếu với những quy định trên để thực hiện các thủ tục về vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm.
                                                                                     Thúy Loan- Tư vấn viên PL

Gửi câu hỏi tư vấn pháp luật

Họ và tên: *
Tiêu đề : *
Nội dung câu hỏi: *
Địa chỉ:
Mã xác nhận: *