Thứ hai, 10/08/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Quyền và nghĩa vụ của các bên trong trường hợp sống chung như vợ chồng

Em gái tôi hơn 5 năm qua đã thuê nhà, sống chung với anh P nhưng không đăng ký kết hôn. Họ đã có với nhau một cậu con trai 3 tuổi và một số tài sản chung. Nay do mâu thuẫn phát sinh, họ quyết định chia tay. Xin hỏi pháp luật có quy định quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong trường hợp sống chung với nhau như vợ chồng không? Con và tài sản chung được giải quyết như thế nào?

Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Lâm
Trả lời:
Trả lời (có tính chất tham khảo):
 
Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn như sau: “Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.”
Cụ thể, Điều 15 quy định: Quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ và con được giải quyết như quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con trong trường hợp nam, nữ đã đăng ký kết hôn.
Điều 16 quy định: Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa hai bên nam, nữ được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan trên cơ sở bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.
Như vậy, đối với trường hợp em gái của bạn, đối chiếu với các quy định nêu trên thì cả hai người có quyền và nghĩa vụ với con chung như trong trường hợp vợ chồng có đăng ký kết hôn khi ly hôn; về tài sản chung thì giải quyết theo thỏa thuận của hai bên hoặc theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật khác có liên quan.
                                                                                                        Thúy Loan-TVVPL

Gửi câu hỏi tư vấn pháp luật

Họ và tên: *
Tiêu đề : *
Nội dung câu hỏi: *
Địa chỉ:
Mã xác nhận: *