Chủ nhật, 12/07/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Quy định về tài sản thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng

Tôi được bố mẹ đẻ cho riêng một thửa đất 50 m2, hiện tôi đã xây nhà 3 tầng và đang cho thuê làm văn phòng. Cuối năm nay, tôi sẽ lập gia đình. Vậy xin hỏi tôi muốn giữ căn nhà trên và số tiền từ việc cho thuê nhà làm tài sản riêng của mình sau khi kết hôn có được không? pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào?

Gửi bởi: Nguyễn Thu Phương
Trả lời:  Theo quy định tại Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật hôn nhân và gia đình; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.
Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật hôn nhân và gia đình quy định về tài sản chung của vợ chồng, trong đó có nêuQuyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêngvà khoản 1 Điều 40 của Luật hôn nhân và gia đình quy định về Hậu quả của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân “Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng”.Căn cứ vào quy định nêu trên, Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà là tài sản bạn được tặng cho riêng trước khi kết hôn cũng như phần lợi tức thu được từ việc cho thuê nhà tích lũy được trước khi kết hôn, vì vậy đó là tài sản riêng của bạn.
Theo Điều 44 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của vợ, chồng được quy định như sau:
1. Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.
2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng không thể tự mình quản lý tài sản riêng và cũng không ủy quyền cho người khác quản lý thì bên kia có quyền quản lý tài sản đó. Việc quản lý tài sản phải bảo đảm lợi ích của người có tài sản.
3. Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng của người đó.
4. Trong trường hợp vợ, chồng có tài sản riêng mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản này phải có sự đồng ý của chồng, vợ.
Như vậy, đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và số tiền thu được từ việc cho thuê nhà là tài sản riêng của bạn có được trước khi kết hôn, vì vậy theo quy định của pháp luật  bạn có quyền nhập hoặc không nhập vào tài sản chung là do bạn tự quyết định.
                                                             Nguyễn Loan- Tư vấn viên pháp luật

Gửi câu hỏi tư vấn pháp luật

Họ và tên: *
Tiêu đề : *
Nội dung câu hỏi: *
Địa chỉ:
Mã xác nhận: *