Thứ sáu, 03/04/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Quy định của pháp luật đất đai về bồi thường thu hồi đất

Gia đình tôi được Nhà nước giao 360 m2 đất nông nghiệp từ năm 2001. Năm 2014 Nhà nước thu hồi diện tích đất nông nghiệp trên để xây dựng công trình an ninh nhưng không có đất nông nghiệp để đền bù. Vậy gia đình tôi có được hỗ trợ gì không?

Gửi bởi: Nguyễn Thị Hòa
Trả lời:  Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định  47/2014/NĐ - CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất)
Nhà nước  hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi thu hồi đất nông nghiệp trong các trường hợp sau:
1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất nông nghiệp để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm.
Trường hợp người được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm trong độ tuổi lao động có nhu cầu được đào tạo nghề thì được nhận vào các cơ sở đào tạo nghề; được tư vấn hỗ trợ tìm kiếm việc làm, vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh.
2. Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ mà nguồn thu nhập chính là từ hoạt động kinh doanh dịch vụ, khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở thì được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh; trường hợp người có đất thu hồi còn trong độ tuổi lao động thì được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm.
3. Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi là đất nông nghiệp, đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ. Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm được lập và phê duyệt đồng thời với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Trong quá trình lập phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tổ chức lấy ý kiến và có trách nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến của người có đất thu hồi.

Trong trường hợp gia đình bà bị Nhà nước thu hồi diện tích đất nông nghiệp và không còn đất để sản xuất,canh tác. Vậy theo qui định của pháp luật đất đai gia đình bà ngoài việc được nhà nước đền bù bằng tiền, trong trường hợp cụ thể còn được  Nhà nước hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bà./.
                                                                                                               Lê Hà

Gửi câu hỏi tư vấn pháp luật

Họ và tên: *
Tiêu đề : *
Nội dung câu hỏi: *
Địa chỉ:
Mã xác nhận: *