image banner
Lục Nam tăng tốc để đảm bảo về đích NTM trong năm 2023
Lượt xem: 722
  Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, cả hệ thống chính trị ở Lục Nam (Bắc Giang) đã vào cuộc quyết liệt, nỗ lực triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp và đạt được kết quả tích cực.

Đến nay, huyện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí trong Bộ tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025; 23/23 xã đạt chuẩn NTM; 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 14 thôn NTM kiểu mẫu.


Đồng bộ các giải pháp

Là huyện đầu tiên của Bắc Giang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) áp dụng theo Bộ tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021-2025, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Lục Nam đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, tăng tốc về đích trong xây dựng NTM trên địa bàn trong năm 2023.


Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/HU ngày 14/3/2022 về việc lãnh đạo, chỉ đạo Lục Nam đạt chuẩn huyện NTM. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện xây dựng NTM, đô thị văn minh; tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Lục Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025. Vận động xây dựng các tuyến đường hoa, cây xanh tạo cảnh quan môi trường xây dựng huyện NTM.

Anh-tin-bai

Người dân xã Vô Tranh chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới


Huyện đã ban hành chủ trương hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu (huyện hỗ trợ 2,5 tỷ đồng/xã đạt NTM, 2 - 4,5 tỷ đồng/xã đạt NTM nâng cao). Các chủ trương, chính sách và cách thức tiến hành xây dựng NTM được quan tâm triển khai, phổ biến sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng về nội dung, phong phú, sáng tạo về hình thức để cán bộ, nhân dân nhận thức sâu sắc về xây dựng NTM. Chương trình MTQG xây dựng NTM được đưa vào chủ đề năm, nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm...


Đến tháng 8/2023, Lục Nam cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí trong Bộ tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025. Đối với cấp xã có 23/23 xã đạt chuẩn NTM, đạt 100%; 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 14 thôn NTM kiểu mẫu, 2 đô thị đạt chuẩn đô thị văn minh. Huyện cơ bản đáp ứng yêu cầu tiêu chí xây dựng huyện NTM trong năm 2023. Giờ đây, cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư; giáo dục, y tế được quan tâm. Công tác giảm nghèo thực hiện có hiệu quả, thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao, hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...


Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được phát triển, đã hình thành các vùng sản xuất tập trung như: Vùng sản xuất lúa chất lượng; rau an toàn, rau chế biến; vùng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao,… Toàn huyện có 16 sản phẩm được cấp chứng nhận OCOP cấp tỉnh, trong đó có 14 sản phẩm 3 sao (trà hoa vàng túi lọc, rượu núi Huyền, rượu nếp cái hoa vàng, nhãn Lục Sơn, dầu lạc, dưa lưới, dứa Lục Nam, na dai Nghĩa Phương, na dai Lục Nam, bưởi Mai Sưu, hạt dẻ, long nhãn Đan Hội, rượu mầm Lục Sơn), 2 sản phẩm 4 sao (trà hoa vàng, đông trùng hạ thảo).


Tăng tốc về đích

Kết quả đạt được là vậy, tuy nhiên, theo lãnh đạo huyện Lục Nam, các xã đã đạt chuẩn NTM/nâng cao theo Bộ tiêu chí xã NTM/nâng cao giai đoạn 2016 - 2020 còn gặp khó khăn khi thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí như: nước sạch nông thôn, dụng cụ thể thao công cộng, sổ khám chữa bệnh điện tử, khám chữa bệnh từ xa cho nhân dân, chuẩn tiếp cận pháp luật... do điều kiện, nguồn lực của các xã còn hạn chế.


Hiện, trên địa bàn huyện có 02 cụm công nghiệp đến nay chưa lập được thủ tục về môi trường, dẫn đến khó khăn trong thực hiện chỉ tiêu 7.5 về thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, huyện vẫn còn một số điểm tồn lưu rác thải, chưa đảm bảo chỉ tiêu 8.4 về cảnh quan, không gian đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn.


Cùng với đó, nguồn lực nhất là nguồn xã hội hóa trong doanh nghiệp và người dân trên địa bàn để thực hiện đạt được các mục tiêu, tiêu chí còn hạn chế. Hàng năm, huyện đều quan tâm hỗ trợ các xã trang bị thiết chế văn hoá cho nhà văn hoá của các thôn, tuy nhiên đa số nhà văn hoá thôn của các xã vẫn còn thiếu chưa đảm bảo theo quy định.


Sau hơn 10 năm xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn Lục Nam có nhiều đổi thay, khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp; kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đã hình thành các vùng tập trung lớn trong sản xuất nông nghiệp.

Năm 2022, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 125 triệu đồng/ha canh tác, tăng 45 triệu đồng/ha so với năm 2015; thu nhập bình quân/người 57,7 triệu đồng, tăng 41,3 triệu đồng so với năm 2011.

Để huyện về đích NTM năm 2023, theo ông Đặng Văn Nhàn, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam, trong những tháng cuối năm, Lục Nam tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng NTM. Đổi mới tuyên truyền, xem đây là nội dung cốt lõi để đẩy mạnh phong trào trong nhân dân; xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình để tạo sức lan tỏa; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Phong trào Lục Nam chung tay xây dựng NTM”...


Đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí đến nay còn khó khăn, đồng thời thiết lập, hoàn thành hồ sơ chứng minh tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM. Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã đã về đích NTM/nâng cao tiếp tục rà soát, lập báo cáo đánh giá kết quả thực hiện theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo quy định. Chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền các hộ dân trồng cây xanh, phân loại rác để tạo cảnh quang môi trường xanh, sạch, đẹp.


Nguồn bài viết: kinhtenongthon.vn
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 1711
  • Trong tuần: 12 070
  • Tất cả: 21739129