image banner
Nam Định: Nhiều điểm sáng trong hoạt động của Hội ND các cấp
Lượt xem: 142
(Cổng ĐT HND) – Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được các cấp Hội xác định chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình triển khai thực hiện công tác Hội và phát động các phong trào nông dân tại địa phương.

 

Anh-tin-bai

Nhiều mô hình đã tổ chức gắn kết khá đông hội viên, nông dân cùng nhau tham gia phát triển sản xuất, nâng cao giá trị của hàng hóa

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội ở cơ sở hoạt động, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã cụ thể hoá các chủ trương, Nghị quyết của Hội cấp trên; đồng thời lồng ghép nội dung với các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh vào phong trào sản xuất kinh doanh giỏi. Đồng thời, Hội ND tỉnh chỉ đạo Hội ND các cấp tích cực triển khai thực hiện, phát động phong trào sâu rộng tới cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh, phát huy tốt hơn vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn.

 

Ngay từ đầu năm, các chỉ tiêu thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được các cấp Hội phát động và hướng dẫn hội viên, nông dân trên địa bàn tích cực đăng ký tham gia. Nhờ đó, hiệu quả của phong trào ngày càng rõ nét và có sức lan tỏa. Thông qua việc phát động và triển khai phong trào, nhiều mô hình kinh tế có giá trị và thu nhập cao được các cấp Hội ở cơ sở xây dựng, hỗ trợ phát triển đã thu hút được đông đảo số lượng hội viên, nông dân tham gia, hưởng ứng.

 

Theo thống kê, bình quân mỗi năm toàn tỉnh có khoảng 252.000 hộ nông dân đăng ký thi đua; trong đó, có trên 129.000 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Qua đó, góp phần tích cực vào hoạt động tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh; nâng cao mức sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo cũng như gia tăng số hộ nông dân khá, giàu.

 

Phong trào đã và đang từng bước góp phần thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm của người nông dân, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa; từ kinh tế hộ sang hợp tác, liên kết, liên doanh theo chuỗi. Bên cạnh đó, phong trào cũng đã khích lệ hội viên, nông dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu cho gia đình; đồng thời đoàn kết, hỗ trợ, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất để cùng giúp nhau làm giàu.

 

Đáng chú ý, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh triển khai tốt công tác tương trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, các hộ hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn để nâng cao mức sống, vượt khó vươn lên thoát nghèo. Theo đó, các cấp Hội vừa trực tiếp vừa phối hợp vận động đóng góp ủng hộ số tiền trên 2 tỷ đồng; sửa chữa 24 ngôi nhà, trao tặng giống bò vàng sinh sản và lợn nái cho các gia đình hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn...

 

Từ phong trào, tại nhiều địa phương trong tỉnh đã xuất hiện những tấm gương hội viên, nông dân điển hình trong việc định hướng sản xuất giỏi. Các cấp Hội hướng dẫn, vận động và xây dựng ngày càng nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại tổng hợp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác liên kết trong sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả và kinh tế cao.

 

Điển hình như: Hộ gia đình ông Đỗ Duy Bắc ở xã Điền Xá (huyện Nam Trực) đầu tư phát triển nghề trồng hoa, cây cảnh mang lại nguồn thu nhập trên 1,4 tỷ đồng/năm, giúp giải quyết việc làm cho từ 10- 20 lao động tại chỗ có thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng; hộ ông Triệu Đình Hợi ở xã Hợp Hưng (huyện Vụ Bản) với mô hình nuôi thỏ sinh sản, doanh thu đạt 1,3 tỷ đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho 15 lao động địa phương; hộ anh Trần Bùi Nam ở xã Mỹ Trung (huyện Mỹ Lộc) với mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng mang lại nguồn thu nhập 1,5 tỷ đồng/năm…

 

Bên cạnh đó, để tăng cường sự hỗ trợ về vốn giúp cho hội viên, nông dân có thêm nguồn lực đầu tư trong sản xuất, chăn nuôi, Hội ND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển nguồn vốn Quỹ HTND các cấp. Đến nay, 10/10 đơn vị Hội cấp huyện đều đã xây dựng được nguồn Quỹ HTND; 209/209 cơ sở Hội đã thành lập Ban vận động Quỹ HTND.

 

Hiện, tổng nguồn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đang quản lý trên 35 tỷ đồng, giúp cho 2.063 lượt hộ hội viên, nông dân vay vốn để triển khai tại 357 mô hình, dự án phát triển sản xuất. Thông qua các mô hình, dự án được thực hiện còn góp phần giải quyết việc làm cho trên 5.000 lao động nông thôn.

 

Các cấp Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn; tham gia tín chấp cho hội viên, nông dân vay vốn phát triển sản xuất từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hiện, tổng dư nợ của các cấp Hội thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 1.501 tỷ đồng cho 36.773 hộ hội viên, nông dân vay; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện cho 38.648 lượt hộ vay trên 11.935 tỷ đồng.

 

Hội ND tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2022- 2025.

 

Các cấp Hội đã tập trung triển khai hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả; vận động hội viên, nông dân thuê gom, tích tụ ruộng đất, liên kết với các công ty để tổ chức sản xuất theo chuỗi.

 

Đến nay, các cấp Hội đứng ra chỉ đạo, hướng dẫn thành lập 183 mô hình Hợp tác xã, Tổ hợp tác, chi, tổ Hội ND nghề nghiệp với trên 2.500 thành viên; vận động hội viên, nông dân tham gia vào các chuỗi liên kết khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm để góp phần gia tăng giá trị sản phẩm hàng hóa. Đồng thời, phát huy các thế mạnh sẵn có của từng địa phương để tạo ra các vùng sản xuất tập trung, đẩy mạnh việc tập trung sản xuất những sản phẩm đặc sản tiêu biểu nhằm nâng cao giá trị và thu nhập cho người sản xuất.

 

Nhiều mô hình đã tổ chức gắn kết khá đông hội viên, nông dân cùng nhau tham gia phát triển sản xuất, nâng cao giá trị của hàng hóa. Từ đó, góp phần hình thành được hơn 39 mô hình liên kết tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị và các vùng sản xuất chuyên canh tập trung mang lại giá trị và hiệu quả kinh tế cao.

 

Tiêu biểu như: Mô hình chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao gắn với việc xây dựng thương hiệu gạo Nam Định giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toản Xuân với 40 hộ nông dân, được triển khai trên diện tích hơn 1.000 ha; chuỗi liên kết sản xuất chế biến các loại nông sản sấy của Công ty Minh Dương; chuỗi liên kết chế biến hải sản của Công ty Hùng Vương…

 

Mặt khác, trên cơ sở các chương trình phối hợp đã được ký kết, Hội ND tỉnh còn tích cực phối hợp với các sở, ngành chức năng trên địa bàn cùng triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực nhằm chuyển giao các kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong trồng trọt và chăn nuôi để hỗ trợ hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh đạt kết quả. Các cấp Hội tiến hành khảo sát về nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh hàng năm và đăng ký số lớp, ngành nghề đào tạo.

 

Kết quả, trong nhiệm kỳ qua (2018- 2023), Hội ND các cấp trong tỉnh đã trực tiếp tổ chức 54 lớp dạy nghề cho 1.696 lượt hội viên, nông dân; phối hợp tổ chức được 305 lớp cho 10.183 lượt người. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 7.500 lượt người; tỷ lệ hội viên, nông dân có việc làm sau học nghề đạt trên 85%.

 

Bên cạnh đó, các cấp Hội cả trực tiếp và phối hợp cùng ngành chức năng liên quan đã tổ chức trên 2.300 buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 285.000 lượt hội viên, nông dân trong tỉnh; tăng cường việc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm, thực hiện tốt liên kết “6 nhà” giúp các sản phẩm tiếp cận và đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh. Ngoài ra, Hội cũng chủ động phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức cung ứng trên 60.000 tấn phân bón theo hình thức trả chậm; cung ứng trên 15 tấn thuốc bảo vệ thực vật, 750 tấn thức ăn chăn nuôi, 468 máy nông nghiệp… để hỗ trợ hội viên, nông dân tích cực sản xuất.

 

Hàng năm, các cấp Hội còn đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ hội viên, nông dân tổ chức tốt việc quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm nông sản. Hội ND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các đợt tập huấn cho trên 4.000 lượt hội viên, nông dân về những nội dung cần thiết như: Sử dụng dịch vụ công trực tuyến; cách thức đưa nông sản và hàng hóa lên các sàn giao dịch điện tử; tham gia chuyển đổi số…

 

Hội ND tỉnh cũng phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức hỗ trợ hội viên, nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2021- 2025. Trên cơ sở đó, Hội ND các huyện, thành phố cũng đã phối hợp với Bưu điện huyện hỗ trợ đưa 308 mặt hàng nông sản, hàng hóa của hội viên, nông dân trong tỉnh lên sàn giao dịch điện tử POSTMART.

 

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ tới (2023- 2028), Hội ND các cấp trong tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành 15 chỉ tiêu cụ thể gồm: Hàng năm phát triển mới từ 2.000-2.500 hội viên, 93% cơ sở, chi Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; thành lập mới 90 tổ Hội ND nghề nghiệp, 30 chi Hội ND nghề nghiệp; hàng năm có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; hỗ trợ thành lập mới từ 15 Hợp tác xã và 50 Tổ hợp tác trở lên; có 100% số hộ hội viên cam kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; 100% cơ sở Hội và 70% chi Hội thực hiện mô hình tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu; tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt trên 10%/năm.

Nguyễn Duy
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 57
  • Hôm nay: 1898
  • Trong tuần: 34 025
  • Tất cả: 22462224