image banner
Phụ lục 1: Mẫu đề xuất dự án tóm tắt
Lượt xem: 962
LƯU Ý: Bản đề xuất tóm tắt không dài quá 5 trang A4 (không bao gồm trang bìa), font chữ Time New Roman cỡ chữ 12, cách lề 2 cm


1. TRANG BÌA:
 
a) Tên đơn vị nộp đề xuất:
b) Địa chỉ bưu điện:
c) Người liên hệ:
                        Họ và tên:
                        Chức vụ:
Email:
Điện thoại di động:
d) Tình trạng đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền
 
☐Đang trong quá trình chuẩn bị đăng ký
☐Tổ hợp tác đã đăng ký
☐Hợp tác xã
☐Hội Nông dân
☐Liên minh Hợp tác xã
☐Tổ chức phi chính phủ
☐Khác: xin nêu rõ

 Nếu đã đăng ký, xin gửi kèm một bản photo bản đăng ký/chứng nhận thành lập của chính quyền/hợp đồng hợp tác có xác nhận của chính quyền
 
e) Địa bàn thực hiện dự án (thôn, xã, huyện, tỉnh):
f) Thời hạn thực hiện dự án: ………..tháng  …. Năm 2023 hoặc 2024

2. ĐỀ XUẤT TÓM TẮT
 • Tên dự án: ………………………………………………………….
 • Tóm tắt đề xuất (1/2 trang)
 
 2.1.Thông tin về tổ chức nộp đề xuất 
 1. Lịch sử hình thành (1 đoạn văn)
 • Mục tiêu và nhiệm vụ (1 đoạn văn)
 • Tổ chức có bao nhiêu thành viên? (số thành viên nam, nữ/số hộ có chủ hộ là nam, chủ hộ là nữ và hộ dân tộc thiểu số) (1 đoạn văn)
 • Miêu tả cơ cấu tổ chức của đơn vị (ban lãnh đạo gồm những ai, bao nhiêu trưởng nhóm, phó nhóm, kiểm soát, kế toán, thủ quỹ, v.v)
 • Tổ chức của bạn đã từng được nhận bất kỳ hỗ trợ kỹ thuật hay tài chính từ một chương trình nào của chính phủ, của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu, trường đại học hay bất kỳ một nhà tài trợ nào chưa? Nếu có, xin cung cấp thông tin chi tiết (tên của nhà tài trợ, những hoạt động được hỗ trợ và số tiền được hỗ trợ).
 • Mối quan hệ của tổ chức với Hội Nông dân (xã/huyện/tỉnh/trung ương)
 2.2 Vì sao tổ chức cần khoản tài trợ này? Tổ chức đang gặp phải những khó khăn, thách thức gì cần giải quyết? (1-2 đoạn văn)
 
2.3 Những mục tiêu và kết quả mà tổ chức mong muốn đạt được trong và sau khi thực hiện dự án là gì?
 
2.4 Mô tả phương pháp tiếp cận bình đẳng giới, thanh niên và người dân tộc thiểu số  trong quá  trình thực hiện dự án (nếu có)
 
 2.5 Mô tả ngắn gọn quy trình sản xuất và thị trường của sản phẩm
 • Miêu tả những loại sản phẩm, tổng diện tích rừng trồng/ hoặc rừng bảo vệ, quản lý và diện tích sản xuất nông nghiệp/ thủy sản khác của tất cả các thành viên trong tổ chức cùng sản xuất và quản lý;
 • Sản lượng và doanh thu trung bình của các sản phẩm mà các thành viên trong tổ chức sản xuất cùng nhau;
 • Tổ chức có sử dụng những máy móc, kỹ thuật công nghệ nào trong sản xuất,  kinh doanh, chế biến không?;
 • Tổ chức / hoặc các thành viên của tổ chức bán sản phẩm cho ai và ở đâu ?;
 • Sản phẩm hoàn thiện cuối cùng sẽ được bán cho ai và ở đâu?
 • Tổ chức đã có những nguồn vốn hỗ trợ nào ? hoặc tiếp cận nguồn vốn tín dụng  hay đầu tư chưa ?
2.6 Địa bàn và đối tượng thực hiện dự án: vui lòng cung cấp địa điểm cụ thể (thôn/bản, xã, huyện) nơi thực hiện dự án và phạm vi ước tính (về số lượng) về mặt thành viên, người sản xuất và các bên liên quan (1 đoạn văn)
 2.7 Liệt kê và giải thích các kết quả đầu ra dự kiến theo 04 kết quả của Chương trình FFF II (1 đoạn văn) 
2.8 Kết quả, hoạt động, thời gian thực hiện và kinh phí dự kiến
 
TT Hoạt động Thời gian thực hiện Kinh phí
Đối ứng Đề xuất
FFF II
I Kết quả 1: Các cơ chế, chính sách thuận lợi hơn cho các tổ chức của
người sản xuất rừng và trang trại được thúc đẩy thông qua các
 diễn đàn đa ngành, liên ngành
  Hoạt động 1: …      
  Hoạt động 2: …      
       
II Kết quả 2: Khả năng kinh doanh, tiếp cận thị trường và tài chính
trong các tổ chức của người sản xuất rừng và trang trại
được tăng cường gắn với bình đẳng giới và chuỗi giá trị
  Hoạt động 1: …      
  Hoạt động 2: …      
       
III Kết quả 3: Cảnh quan giảm thiểu, thích ứng, chống chịu đối
với biến đổi khí hậu được cải thiện thông qua việc tham gia
trực tiếp của tổ chức của người sản xuất rừng và
trang trại và lồng ghép với các biện pháp sinh
 kế tổng hợp
  Hoạt động 1: …      
  Hoạt động 2: …      
       
IV Kết quả 4: Tiếp cận các dịch vụ văn hóa và xã hội
được cải thiện và bình đẳng
  Hoạt động 1: …      
  Hoạt động 2: …      
       
  Tổng kinh phí dự án nhỏ ?
Tổng kinh phí đối ứng của tổ chức
đề xuất  dự án ?
 Tổng kinh phí đề nghị FFF hỗ trợ ?
   

Ghi chú: Đối ứng có thể là hiện vật, nhân lực, nguyên vật liệu, tiền mặt (VNĐ)
            Xác nhận của tổ chức và chính quyền/HND:
 
Tôi cam kết những thông tin nêu trong đề xuất này là trung thực và đúng sự thật
 
 
Chức danh (Chủ tịch/Trưởng tổ nhóm…)
Chữ ký,
 
Họ tên,
Ngày ký,
 
Đóng dấu (nếu có)
 
 
Tôi xác nhận đơn vị nộp đề xuất này đóng trên địa bàn xă (*)
 
 
Chủ tịch Hội Nông dân xă
Chữ Ký,
 
Họ tên,
Ngày ký,
Đóng dấu
 (*): không áp dụng cho đơn vị nộp đề xuất là Hội Nông dân/Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh, huyện


 
Tin cùng chuyên mục
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
 • Đang online: 22
 • Hôm nay: 129
 • Trong tuần: 18 950
 • Tất cả: 21894472